„Lista rankingowa ABCD Oliver Wight”
„The ranking list Oliver Wight ABCD”

Sukces wdrożenia systemu ERP powinien być możliwy do weryfikacji. Wdrożenie wszystkich funkcjonalności danego oprogramowania nie jest wcale jednoznaczne z uzyskaniem efektu informatycznego wsparcia procesów czy operacji biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

„Wpracowanie koncpecji biznesowej funkcjonawania przedsiębiorstwa wspieranego przez system informatyczny klasy ERP jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dużo łatwiej jest ocenić system po wdrożeniu”.

Firma  Oliver Wight Software Research Inc. opracowała listę

rankingową do oceny poziomu i zakresu użytkowania systemów klasy MRP.

Użytkowane systemy podzieliła na cztery klasy A, B, C, D. Uzyskanie zgodności z wymogami najwyższej klasy A standardu MRPII jest dla przedsiębiorstwa nobilitujące i stanowi wyższy stopień trudności niż popularne standardy jakościowe ISP 9000, ponieważ oceniana jest rzeczywista efektywność operacyjna przedsiębiorstwa, jego systemowy mechanizm w działaniu. Warunkiem osiągnięcia certyfikatu klasy A jest udowodnienie mierzalnych efektów w dziedzinie obsługi klientów oraz szeroko rozumianej jakości produktów i działań w połaczeniu z systematycznym obniżaniem kosztów.

Klasa A System w pełni zintegrowany. Przedsiębiorstwo wykorzystuje MRP ze sprzężeniem zwrotnym. Bilansowane są zdolności produkcyjne, efektywnie steruje się produkcją, działa planowanie dostaw. Sprzedaż działa według mechanizmów planowania i prognozowania. Pełne wsparcie dla zaopatrzenia i prac rozwojowo-projektowych. Wykaz brakujących materiałów, towarów, półproduktów nie zalamuje harmonogramu.
Klasa B System planuje zdolności produkcyjne i steruje produkcją. Przesiębiorstwo przywykło do planowania produkcji. Wykaz brakujących materiałów, towarów, półproduktów jest nadal konieczny. Zapasy są większe niż jest to konieczne.
Klasa C Działa przyjmowanie zamówień ale nie planowanie terminów dostaw. Planowanie terminów odbywa się w oparciu o wykaz brakujących materiałów, półproduktów, wtrobów gotowych, towarów. Harmonogram produkcji wykazuje przeciążenia gniazd.
Klasa D Szczątkowa lub słaba ewidencja zapasów magazynowych. Sterowanie produkcji jest nie wspierane lub bardzo słabo wspierane przez sytsem klasy MRP. Wykaz brakujących materiałów, półproduktów, towarów, wyrobów gotowych jest głównym czynnikiem do planowania i sterowania produkcją. MRP działa jako kalkulator przetwarzający dane.

Źródło: Oliver Wight Internationale http://www.oliverwight.com

[poll id=”3″]