Miesiąc: marzec 2014

Arena Produkcji – W-wa 16 kwietnia

Podsumowanie wystąpienie Janusza Pieklika przez p. Witolda Zygmunta. „(…) Pytania o najlepsze metody Podsumowaniem części konferencyjnej było wystąpienie Janusza Pieklika, dyrektora Business Global Consulting.  Ekspert w zakresie systemów klasy ERP i zarządzania produkcją przedstawił w formie schematu 5Why niewygodne pytania na temat przyczyn porażek we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania produkcją w Polsce. Pieklik uświadomił zebranym,