Kategoria: Wycena zapasów

FIFO, LIFO, średnia ważona, cena ewidencyjna w ERP, która metoda najlepsza dla firmy produkcyjnej

Metoda wyceny zapasów to temat często poruszany podczas wdrożenia systemu klasy ERP. O ile rozważania wyższości jednej metody wyceny zapasów nad drugą z punktu widzenia rachunkowości, symulacja skutków zmiany zasady wyceny to temat typu niekończąca się historia, o tyle problem wyboru metody podczas wdrożenia sytemu klasy ERP nie jest banalny. Nie banalność tematu wynika m.in.

Wycena zapasów w systemach ERP

Ewidencja zapasów może się odbywać na poziomie: • cen rzeczywistych (FIFO, średnia ważona, LIFO), • cen ewidencyjnych, • w drodze szczegółowej identyfikacji cen poszczególnych składników (FEFO, FIFO logistyczno-księgowe), • ujęcie materiałów bezpośrednio w koszty działalności.