Miesiąc: kwiecień 2014

9 Forum Praktyków Logistyki -> 8-9 maja

To już kultowe 9 Forum Praktyków Logistyki. To jedyna z nielicznych okazji wymiany poglądów, koncepcji, trendów, obaw, szans i zagrożeń przez Top Management Polskiej Logistyki. Prelegentami będą m.in. prof. Piotr Płoszajski, prof. Krzysztof Rutkowski, a konferencję tradycyjnie poprowadzą Adam Błuś i Marek Jędra. Jak co roku nie zabraknie również i nas. Nasze wystąpienie p.t. „Lean