Konferencja „Planowanie produkcji, prognozowanie podaży i popytu” – Warszawa 15 maja

cpiKonferencję prowadzi Janusz Pieklik

Termin: 15 maja 2014 r. (czwartek)
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

  • 470 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym do 2 maja 2014 r.
  • 570 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniu przesłanym od 3 maja 2014 r.
  • 700 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli firm zawierających w swojej ofercie rozwiązania lub usługi IT z dziedziny seminarium

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie ze strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Rezygnacja z udziału po 8 maja 2014 r. lub nieobecność na szkoleniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki.
Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50, Tel. (22) 870 69 10 (78), fax (22) 870 69 95, e-mail:cpi@cpi.com.pl