Doradztwo ERP

Uzyskaj bezstronną pomoc przy wyborze najlepszego systemu ERP dla Twojej organizacji

Wyobraź sobie wizję 100% sukcesu wyboru i wdrożenia ERP

   Specjalizujemy się w doradztwie biznesowym i technologicznym związanym z wyborem systemów ERP. Z wnikliwością analizujemy obecne procesy biznesowe, sposób w jaki są wspierane przez eksploatowane systemy informatyczne, w celu precyzyjnego zaprojektowania stanu docelowego. Jednoznacznie wskazujemy systemy ERP które sprostają oczekiwaniom klientów.  Inicjujemy zmianę, podążamy za nią, motywujemy zespół przez cały proces wdrożenia. Pomagamy wybrać najbardziej optymalne mechanizmy.

Wdrożenie ERP / Upgrade

Analiza słabych stron i luk organizacji (Fit & Gap Analysis). Proces po procesie, obszar biznesowy po obszarze biznesowym, wszystko w celu opracowania zakresu wdrożenia oraz planu usprawnień organizacyjnych. Opracowanie listy dostawców ERP, szacowanych nakładów inwestycyjnych, wstępnego harmonogramu wdrożenia, podziału na etapy w celu minimalizacji ryzyka.

Przygotowanie dokumentu zapytania ofertowego do dostawców ERP i systemów satelitarnych

Ocena merytoryczna ofert, weryfikacja zakresu wdrożenia, licencji, budżetu, nakładów pracy (MD), kosztów, harmonogramu, ocena zespołu wdrożeniowego. 

Komunikacja z dostawcami ERP w sprawie doprecyzowania oferty i ponowna ocena nowej oferty (proces iteracyjny).

Przygotowanie draftu umowy wdrożeniowej, licencyjnej, serwisowej i innych np. na dostawę sprzętu lub świadczenie usług w chmurze. Ocena ryzyka, kary umowne, rozwiązanie i odstąpienie od umowy, warunki gwarancji, płatności. Metodyka wdrożeniowa, warunki odbioru, sposób akceptacji dokumentów projektowych.

Ocena merytoryczna projektu wdrożenia przygotowanego przez dostawcę ERP. Weryfikacja zakresu w stosunku do zapisów umownych, kosztów, harmonogramu. Ocena luk funkcjonalnych, zaproponowanych rozszerzeń funkcjonalnych, zmiany zakresu. Weryfikacja kompletności potrzeb raportowych, wydruków, interfejsów. Szacowanie ryzyka, rekomendacja dla zarządu.

Wsparcie kierownictwa projektu w procesie decyzyjnym. Uczestnictwo w tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych spotkaniach podsumowujących status projektu.

Testy i ocena kompletności prototypu Systemu Produkcyjnego. Kompletność funkcjonalności, raportów, wydruków, interfejsów, ocena jakości danych podstawowych (statycznych), przetransferowanej wiedzy. Ocena ergonomii pracy i potrzeb rozszerzeń (CR).

Opracowanie planu testów procesowych, ocena gotowości funkcjonalnej systemu ERP, jakości danych, wiedzy użytkowników kluczowych, wydajności i stabilności działania oprogramowania, skuteczności funkcjonowania interfejsów, kompletności raportów i wydruków. Opracowanie listy działań korygujących. Zalecenia np.  powtórzenie testów.

Ocena procedury przejścia, ocena (stary system- nowy system), opracowanie strategii zasilania nowego systemu danymi podczas pracy w starym systemie (przed startem), ocena strategii migracji danych, przetransferowanej wiedzy ludzkiej, kompletności dokumentacji stanowiskowych. Ostateczna rekomendacja systemu do startu dla zarządu.

Wsparcie podczas procesu startu produkcyjnego nowego systemu. Weryfikacja tematów otwartych ich priorytetów, BO, migracji danych, błędów. Ocena ryzyka i działań korygujących oraz eskalacja procedury awaryjnej.

Ocena tematów otwartych, tematów nowych, jakości księgowego zamknięcia miesiąca, naliczenia listy płac, rzeczywistych TKW i odchyleń. Ocena i pomoc w klasyfikacji błędów.

Co możesz zyskać współpracując z nami

Wiedza i praktyka

Największe doświadczenie w Polsce

Wiedza ekspercka

Skatalogowaliśmy ponad 200.000 funkcjonalności w ponad 50 obszarach biznesowych.​

Skuteczność

KIlkaset projektów w kraju i zagranicą

Motywacja

Motywujemy, inspirujemy, wspieramy i "ładujemy Twoje akumulatory" w najtrudniejszych momentach

Know How

Jedyni w kraju łączymy wiedzę o ERP, lean management, teorii ograniczeń i nowoczesnych rachunkach kosztów

Know How

Odpowiedzi ad hoc - wiedza ekspercka

Agile 4 ERP

Jako pierwsi w Polsce i prawdopodobnie pierwsi w Europie opracowaliśmy metodykę zwinną na potrzeby dużych, ciężkich projektów ERP

Agile

Ojciec zwinnej metodyki pod potrzeby ERP pracuje z nami na pokładzie

Wiedza o funkcjonalnościach ERP

"Zagnij nas" - potraktuj to jak wyzwanie

ERP

SAP ERP/BO, Oracle eBS/JDE, Dynamics AX/NAV/365, QAD EA, IFS App, Infor LN ERP/M3/SyteLine, Epicor, Comarch , Asseco SoftLab, BPSC Impuls Evo, UNIT4 TETA ERP, SAGE X3 ERP

Rozszerzenia branżowe

Motoryzacja, meblarstwo, High-Tech, przemysł elektromaszynowy, hutniczy, chłodniczy, maszynowy, metalowy, mięsny, paszowy, wydawniczy, przetwórstwo tworzyw sztucznych ...

Rozszerzenia branżowe

Przemysł odzieżowy, wydawniczy, owocowo-warzywny, spożywczy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, telekomunikacja itd.

Baza konsultantów

Starannie oceniamy pracę konsultantów, freelancerów, programistów, architektów, PM'ów, Scrum Master'ów.

Baza Freelancerów

Współpracujemy z najlepszymi

Projekty międzynarodowe

Wspieramy projekty na całym świecie, a w szczególności w Europie, Afryce, USA

Maturity of Source Code

Analiza dojrzałości kodu oprogramowania

Reaktywacja nieudanych projektów

Jako jedni z nielicznych podejmujemy się reaktywacji projektów które źle rokują, zatrzymały się, załamały się, zatrzymały funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Reaktywacja nieudanych projektów

Lubimy prawdziwe wyzwania

Poziom zadowolenie z naszych usług

Cele biznesowe
Poziom osiągnięcia celów biznesowych 87%
Poziom zadowolenia z wdrożenia
Zadowolenie szczebla kierowniczego 83%
Utrzymanie budżetu wdrożenia
Budżet początkowy w porównaniu do kosztu końcowego 91%
Scrum4ERP
Skuteczność metodyki zwinnej Scrum4ERP 95%

Nasze kompetencje

Produkcja dyskretna / procesowa

PDM, PLM, PP, MRP, CRP, MES, QM, Laboratorium, systemy wagowe

Utrzymanie ruchu

CMMS, EAM, ALM, MRO

Lean manufacturing

eKanban, heijunka, lean accouting, TPM

Planowanie produkcji, SOP, planowanie popytu

MPS, RCCP, ATP, CTP, PTP, SOP, Demand Planning, Advanced Supply Chain Optimalization

Zaawansowane harmonogramowanie produkcji

Advanced Production Scheduling

Zarządzanie Projektami

Logistyka

WMS, EMS, TMS, YMS, RFID, EDI, Optymalizacja załadunku, Voice Picking, Light Picking, Portal Spedytorów

Zakupy

Sourcing, procurement, replenishment, aukcje, Supply Chain Portal

Sprzedaż i Dystrybucja

Konfigurator wariantów, zarządzanie cennikami, umowy ramowe, oferty, zamówienia, sprzedaż, reklamacje, EDI, VAN Selling

Planowanie kolekcji

Planowanie kolekcji, sampling, plan zatowarowania

Retail

Front Office - POS, Back Office, Centrala, Multibrand, Omnichannel, Multichannel, Video Analytics, Beecon

eCommerce

eShop, B2B, systemy partnerskie, Omnichannel, Integracja z eBay, Allegro, Ceneo, Skąpiec, Amazon

CRM / PRM / SRM

Zarządzanie kampaniami, leadami, spotkaniami, lejek sprzedaży, odzyskiwanie utraconych klientów

Serwis, Help Desk

Zgłoszenia serwisowe, zarządzanie zleceniami, umowy - SLA, fakturowanie, zakupy, rozliczenie kosztów

Industry 4.0

IoT - Internet rzeczy, BigData, Cloud

Finanse, Majątek trwały, konsolidacja, Intercompany, Trezaury

Controlling i Budżetowanie, Modele kosztowe, BI, Portal Korporacyjny, Balance Score Card

Wydatki (Expenses)

Zarządzanie Funduszami

HR, HCM, ECP, RCP, Talent Management, ESS, MSS

Zaawansowane modele kosztowe ABC, TD-ABC, RCA

Billing

Systemy płatnicze

Dokumentacja, Workflow

Porównanie ERP - raport

Jako jedyni w Polsce cyklicznie porównujemy systemu ERP dostępne na rynku krajowym. Oceny te udostępniane są w postaci kilkuset stronicowego raportu dostępnego na stronie https://shop.bgc.com.pl

Formularz rejestracyjny

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny.

  2. Kliknij przycisk “Wyślij”. 

  3. Skontaktujemy się z Tobą.

Administratorem danych osobowych jest Business Global Consulting Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Nowogrodzka 50/515

Jako osoba fizyczna masz prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– aktualizacji swoich danych
– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
– ograniczenia zakresu przetwarzania danych
– poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora
– zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych
– nie godzenia się na profilowanie Twoich danych
Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności

Współpracuj z najlepszymi - to jedyna recepta na sukces wdrożenia ERP

Factory Tour

Inwestuj w wiedzę

Projekty:

Kontakt:

Copyrights © Business Global Consulting 2023