Audyt procesów produkcyjnych

Motywacja – Inspiracja – realne usprawnienia

Analiza przepływu materiałów po hali

Od magazynu surowców do magazynu wysyłkowego, proces po procesie, wędrówka od maszyny do maszyny, od pola odkładczego do pola odkładczego, przyglądając się ile czasu materiał / półprodukt zalega na hali produkcyjnej, ile czasu dodawana jest wartość, ile trwa przezbrojenie, oczekiwanie, kolejkowanie, transport, przetwarzanie, usuwanie braków. Jaki jest poziom nadprodukcji. Strategia zamawiania materiałów, towarów, kooperacji, partie zakupowe, stany min / max, wielokrotności partii uzupełniania, sezonowość, replenishment. 

Analiza - Plan usprawnień - Wdrożenie

Analiza zapasów

Audyt procesów magazynowych, organizacji pracy magazynów, analiza produkcji w toku, zapasów przystanowiskowych, pojemników transportowych, nośników logistycznych, zasad tożsamości detali

Wycena zapasów

Analiza zasad wyceny metody przychodu i rozchodu zapasów, produkcji w toku, kooperacji magazynowej, technologicznej, krajowej i UE, TKW wyrobu gotowego
Zamów audyt

Optymalizacja przepływu materiałów

Analiza kompletnego flow zapasów, od materiału / surowca, poprzez półprodukty, detale, do wyrobów gotowych

Flow kooperacji

Analiza scenariuszy kooperacji, zasad identyfikacji od BOM i karty technologicznej po fizyczny przepływ materiałowy, obieg dokumentów i zasady identyfikacji elementów z i do kooperacji
Zamów audyt

Industry 4.0

Analiza pod kątem dostosowania do wymogów inteligentnej fabryki

IoT, IIoT, IoE

Komunikacja maszyna - maszyna, produkt - maszyna, internet rzeczy, przemysłowy internet rzeczy, BigData, ludzka augmentacja, wirtualny montaż, Sense&React, Robot on Board
Zamów audyt

Optymalizacja przepływu informacji

Transakcje magazynowe, dokumentacja produkcyjna,

ERP Workflow

SAP ERP/BO, Oracle eBS / JDE, Dynamics AX/NAV/365, QAD E.A., Epicor, Infor LN ERP / M3 / SyteLine, IFS, ImpusEvo BPSC, TETA ERP, Comarch ERP XL
Zamów audyt

Planowania i harmonogramowanie

Analiza i optymalizacja danych konstrukcyjnych i technologicznych, parametrów zasobów produkcyjnych, macierze przezbrojeń, skuteczności kryteriów i strategii harmonogramowania

SOP

Planowanie sprzedaży i operacji
Zamów audyt

Utrzymanie Ruchu

Analiza strategii zarządzania parkiem maszynowym, OEE, wskaźnikami KPI, prewencją, autonomią, DTR, TPM

Projekty - Wdrożenia

Zarządzanie projektami, zleceniam controllingowymi
Zamów audyt

Poszukiwanie marnotrawstwa

W poszukiwaniu MUDA, MURI, MURA. Ile wynosi lead time procesu, produktu, a ile czasu dodawana jest wartość. Czy i w jakim stopniu można wyeliminować marnotrawstwo bez nakładów inwestycyjnych, drobnymi konsekwentnymi korkami. Tydzień po tygodniu, angażując i silnie motywując zespołu odpowiedzialne za zmianę, za skrócenie czasu od zamówienia od zapłaty. Produkcja w zbyt dużych partiach, oczekiwanie na dokumentację, decyzję, niepotrzebny transport, zbyt długie przezbrojenia, niezoptymalizowane ruchy elementarne, nie wykorzystane kompetencje zasobów ludzkich, piętrzenie się nadmiernych zapasów, źle wykorzystane wąskie gardła, zbyt niska jakoś w procesie, rework. Identyfikacja – plan usprawnień – wdrożenie – ocena efektów.

Skontaktuj się z nami

Opisz swój problem

Firma BGC będzie wykorzystywała wszelkie dane przekazane na mocy tego oświadczenia zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności i RODO.

Factory Tour

Inwestuj w wiedzę

Projekty:

Kontakt:

Copyrights © Business Global Consulting 2023