RODO

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Business Global Consulting Polska Sp. z o.o,  z siedzibą w Warszawie , ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa.

Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez Ciebie za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony.

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Factory Tour

Inwestuj w wiedzę

Projekty:

Kontakt:

  • +48 22 29 51 103
  • +48 601 730 631
  • 00-695 Warszawa
  • Nowogrodzka 50
  • NIP 6652823529
  • NIP EU - PL 665-28-23-529
  • Regon 300584693
  • KRS 0000283475 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kapitał Zakładowy 51.000,00 PLN

Copyrights © Business Global Consulting 2018