Porównanie ERP
Czym się różnią dostępne w kraju systemy ERP, ile kosztują, ile trwa wdrożenie, szanse, pułapki i zagrożenia

SAP S/4 HANA / ERP / BO, Oracle eBS / JDE / Fusion / NetSuite, D365 F&O / BC, Infor M3 / LN ERP / SyteLine / System21, QAD, IFS App, Epicor ERP / iScala, Exact, Asseco SoftLab ERP, impuls EVO BPSC, Comarch ERP XL / Altum, TETA ERP, SAGE X3, SYSPRO, , PLEX, Fujitsu Glovia, enova365, ABAS, Simple ERP, Macrologic ERP, Workday, ProAlpha
Kup unikalne materiały
Kiedy coś pójdzie nie tak
Jako jedyni podejmujemy się reaktywacji projektów ERP które doszły "do ściany"
Skontaktuj się z nami
Previous slide
Next slide

Wsparcie procesu wyboru i wdrożenia ERP

Potęga Know How

O systemach ERP wiemy wszystko

ERP Know How

Transferujemy najnowszą wiedzą, najlepsze światowe praktyki biznesowe, doświadczenia branżowe oraz światowe trendy.

SCRUM 4 ERP

Metodyka zwinna na projekcie ERP

Agile 4 ERP

Jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych w Europie którzy wykorzystaliśmy zmodyfikowaną przez nas metodykę zwinną SCRUM do dużego projektu ERP.

Produkcja 4.0

Uczestniczymy w startup'ach Industry 4.0

Industry 4.0

Wspieramy firmy w transformacji cyfrowej w wymiarze Smart Factory, AI - sztuczna Inteligencja, Deep Learning - głębokie uczenie, Machine Learning - uczenie maszynowe

Porównanie ERP

Porównujemy "jabłko" do "jabłka"

200.000+ funkcjonalności

Stworzyliśmy gigantyczną bazę danych o dostępnych funkcjonalnościach w systemach ERP, APS, MES, CMMS, EAM, PS, WMS, YMS, TMS, POS, Forecast, SOP, Workflow itp.

Audyty

Audyt zewnętrzny projektu ERP

Kiedy masz wątpliwości

Świadczymy usługi mające na celu niezależną ocenę projektu wdrożeniowego, bez względu na stan zaawansowania i jakie zaistniały problemy. Wskazujemy konkretne działania korygujące.

Produkcja

Potężne doświadczenie w firmach produkcyjnych

Procesy produkcyjne

Wsparliśmy setki projektów w zakładach produkcyjnych w różnych obszarach i branżach. Projekty innowacyjne - jednostkowe w skali kraju, czy świata i projekty z transferem The Best Practices

Doświadczenie

Największe doświadczenie w kraju. Ponad 300 projektów

Projekty 300+

Produkcja dyskretna i procesowa, produkcja zasobochłonna, lean, dystrybucja, spedycja, logistyka, Retail, dotcom, eCommerce, wydawnictwa, Profesional Service

Eksperci na projekcie

Wsparcie projektu ludźmi dla których zarządzanie jest pasją

Przyśpiesz z nami

Oszczędzamy Twój czas dzięki obecności ekspertów i senior konsultantów na projekcie. W środowisku silnie zmotywowanego i zasilanego prawdziwą wiedzą zespołu "przenosimy góry"

Rewdrożenia

Wsparcie projektów trudnych, problematycznych, nieudanych, zatrzymanych, w których coś poszło nie tak

Kiedy coś poszło nie tak

Tylko 23% projektów kończy się w założonym budżecie, czasie i zakresie. Masz problem - zadzwoń. Uratowaliśmy dziesiątki projektów.

Wybierz z nami ERP

Skontaktuj się z nami już dziś. Wspólnie określimy cele biznesowe, zakres wdrożenia, wybierzemy dostawcę, wynegocjujemy treść umowy i przeprowadzimy Cię przez projekt.

Tworzymy przewagę dzięki wiedzy i doświadczeniu którą transferujemy do naszych klientów

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Lean management - odchudź organizację z nami

Lean Thinking

Przygoda z lean zaczyna się od zrozumienia koncepcji odchudzonego myślenia (lean thinking) na hali produkcyjnej, w biurze, w ramach łańcucha dostaw

Nigdy nie przestawaj się uczyć

Tylko wyedukowani, świadomi i silnie zmotywowani pracownicy są w stanie generować pomysły które przekładają się na przewagę konkurencyjną, na nową wartość na niedoścignione praktyki biznesowe. Ludzie są najważniejsi

Mapowanie strumienia wartości

Odkrywanie marnotrawstwa, obnażenie go na mapie stanu bieżącego i zaplanowanie stanu przyszłego, eliminującego krok po kroku marnotrastwo

Kultura kaizen

Koncepcja zarządzania jaką jest kaizen opiera się na stałym poszukiwaniu i wprowadzaniu najmniejszych nawet zmian we wszystkich obszarach działalności oraz na każdym stanowisku pracy. Jej główny cel to osiągnięcie znacznych sukcesów przy pomocy drobnych kroków.

Lean manufacturing

Projekty lean

Wdrażamy zmiany od fazy planowania, aż do chwili, kiedy zmiany stają się codzienną praktyką

Transformacja zmiany

Określamy cele biznesowe, wspólnie doskonalimy procesy, pielęgnujemy rozwój umiejętności pracowniczych, inspiracje liderów, przeglądy, coaching, audyty

Audyt lean manufacturing

Audyt organizacji produkcyjnej, prezentacja wniosków i plan usprawnień,

Szkolenia lean manufacturing

Krok po kroku wprowadzimy Cię do świata odchudzonej produkcji, nauczymy jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo, jak kreować taki plan usprawnień aby utrzymać efekty zmiany

Warsztaty na hali produkcyjnej

Warsztaty dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa

Warsztaty na zamówienie

Realne zmiany w procesach, dostosowanie do potrzeb i branży klienta, szeroki zakres wiedzy, inspirujemy, motywujemy

Audyt lean logistics

Audyt organizacji logistycznej, prezentacja wniosków i plan usprawnień

Szkolenia Lean logistics

Lean w świecie usług logistycznych, magazynowanie, cross docking, spedycja, dystrybucja

Szkolenia

Szkolenie które prowokują do działania, które pokazują inną bardziej efektywną drogę zarzadzania

Szkolenia zamknięte

Szkolenia w siedzibie klienta, wg wspólnie uzgodnionego programu, albo programu zaproponowanego przez nas po krótkim audycie firmy

Mapowanie Strumienia Wartości

Skracanie czasu od zamówienia do zapłaty

Value Stream Mapping

Transferujemy wiedzę na temat marnotrawstwa i przepływu wartości door-to-door, mapujemy stan bieżący organizacji, stany przyszłe i stan idealny

Skróć lead time, obniż koszty, zwiększ produktywność dzięki japońskim pomysłom

Im szybciej wyeliminujesz marnotrawstwo na Twojej hali produkcyjnej tym szybciej zaczniesz nazwijmy to wprost zarabiać więcej

Smart Factory

Zwiększanie efektywności procesów poprzez automatyzację i samooptymalizację w ramach koncepcji Smart Factory.

Inteligentna fabryka

Zaplanuj cyfryzację pozwalającą na wzajemne połączenie w produkcji przemysłowej świata wirtualnego i realnego

Deep Learning

Deep learning to proces, w którym komputer uczy się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu, takich jak rozpoznawanie mowy, identyfikowanie obrazów lub tworzenie prognoz.

Uczenie maszynowe

Uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn albo systemy uczące się (ang. machine learning) – dziedzina wchodząca w skład nauk zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji

IIoT - M2M - BigData

Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), a także zaawansowane metody przetwarzania informacji będą stanowiły kluczowy czynnik cyfrowej transformacji.

Lean 4.0

Idea lean manufacturing wykorzystywana do zarządzania fabryką funkcjonującą w ramach Industry 4.0

Idea transformacji cyfrowej

Podstawą ewolucji prowadzącej do Przemysłu 4.0 jest cyfryzacja pozwalająca na wzajemne połączenie w produkcji przemysłowej świata wirtualnego i realnego. Jej efektem jest tworzenie inteligentnych produktów, które mogą się ze sobą porozumiewać, a także wzajemnie sobą sterować i regulować swoją pracę. Umożliwia to nie tylko uzyskanie wysokiej wydajności i jakości wytwarzania, ale także indywidualizację tego procesu zwiększającą opłacalność produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Dla optymalnego wykorzystania inteligentnych produktów konieczna jest współpraca wielu systemów i procesów produkcyjnych. Jej nadrzędnym celem jest zdefiniowanie nowych języków komunikacji obowiązujących w Przemyśle 4.0, a także stworzenie zunifikowanych standardów i norm stanowiących podstawę wspólnej Platformy 4.0 umożliwiającej zinformatyzowanie i zinternetyzowanie produkcji zgodnie z zasadą Plug & Play.

Produkcja 4.0 daje szansę skokowej poprawy efektywności oraz obniżenia kosztów.
Warunkiem sukcesu w tej dziedzinie jest dbałość o zachowanie równowagi między trzema elementami: nowymi technologiami, ciągłym szkoleniem pracowników oraz zdolnością i chęcią człowieka do zaakceptowania zmian.

Koncentracja na celu wg Ely Goldratt'a

Teoria Ograniczeń w praktyce

Werbel - Bufor - lina

Wdrożenia teorii ograniczeń na produkcji

Łańcuch krytyczny

Wdrożenia metody zarządzania projektami wg teorii ograniczeń

Rachunek kosztów przerobowych

Wdrożenie nowego rachunku kosztów dla celów controllingowych

Szkolenia

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo

Porównanie ERP

Pierwsze i jedyne szkolenie w Polsce. Porównanie ponad 1000 funkcjonalności w ramach ponad 20 systemów ERP

Zarządzanie Projektami

Autorska metodyka SCRUM 4 ERP, stworzona na potrzeby zastosowania praktyk zwinnych na dużych, skomplikowanych projektach nie tylko informatycznych

Lean Manufacturing

Warsztaty i szkolenia które łączą teorię i praktykę zarządzania.

Odtwórz wideo

Produkcja 4.0

Pierwsze szkolenie w Polsce na temat transformacji cyfrowej zgodnej z Produkcją 4.0

Teoria Ograniczeń

Szkolenia po których już nigdy nie będziesz taki sam - twoja wiedza ekonomiczna legnie w gruzach

3D Management

Połączenie ERP, lean i teorii ograniczeń

Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz.

Factory Tour

Inwestuj w wiedzę

Projekty:

Kontakt:

Copyrights © Business Global Consulting 2023