Kategoria: Matryca przezbrojeń

Wprowadzenie do Lean Manufacturing – zakończone (kolejna edycja IV kwartał 2012)

Już 14 czerwca w Warszawie (niestety nie w strefie kibica EURO 2012) w siedzibie BDO odbędzie się szkolenie z lean manufacturing. Szkolenie jakiego jeszcze na krajowym rynku nie było. Lean manufacturing w pigułce. Jedyne w Polsce szkolenie na którym nastąpi porównanie MRPII z lean. Szczegóły i zapisy na www.bdo.pl Zobacz realcję ze szkolenia.

Macierz przezbrojeń – za i przeciw

Przezbrojenie jest jednym z trudniejszych elementów do zarządzania na produkcji, urealnienia w księgowości i opisania w systemie klasy ERP. Tylko w niektórych rozwiązaniach ERP można zaimplementować proces bardziej zbliżony do rzeczywistości niż do fikcji księgowej. Sformułowanie fikcji księgowej jest tutaj celowe, ponieważ przezbrojenie opisane przez ekonomię to temat mający wiele do życzenia. Z takim opisem