Arena Produkcji – W-wa 16 kwietnia

arena_produkcji toc_flag

Podsumowanie wystąpienie Janusza Pieklika przez p. Witolda Zygmunta.

„(…) Pytania o najlepsze metody

Podsumowaniem części konferencyjnej było wystąpienie Janusza Pieklika, dyrektora Business Global Consulting.  Ekspert w zakresie systemów klasy ERP i zarządzania produkcją przedstawił w formie schematu 5Why niewygodne pytania na temat przyczyn porażek we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania produkcją w Polsce.

Pieklik uświadomił zebranym, jak daleka droga czeka jeszcze polskie firmy produkcyjne, poszukujące sposobów na efektywne wykorzystanie zasobów. Prelegent zaprosił chętnych do szybszego jej pokonania na cykl warsztatów 3D Zarządzania Produkcją, poświęconych zagadnieniom związanym z systemami ERP, Teorią Ograniczeń i Lean Management. (…)”.

Pełna relacja z konferencji na stronie http://eurologistics.pl/logistyka-produkcji/spotkania-biznesowe/relacje/arena-produkcji-2014/