Tag: Klasa C

„Lista rankingowa ABCD Oliver Wight”
„The ranking list Oliver Wight ABCD”

Sukces wdrożenia systemu ERP powinien być możliwy do weryfikacji. Wdrożenie wszystkich funkcjonalności danego oprogramowania nie jest wcale jednoznaczne z uzyskaniem efektu informatycznego wsparcia procesów czy operacji biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. „Wpracowanie koncpecji biznesowej funkcjonawania przedsiębiorstwa wspieranego przez system informatyczny klasy ERP jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dużo łatwiej jest ocenić system po wdrożeniu”. Firma  Oliver Wight Software