Tag: ABCD Oliver Wight

„Lista rankingowa ABCD Oliver Wight”
„The ranking list Oliver Wight ABCD”

Sukces wdrożenia systemu ERP powinien być możliwy do weryfikacji. Wdrożenie wszystkich funkcjonalności danego oprogramowania nie jest wcale jednoznaczne z uzyskaniem efektu informatycznego wsparcia procesów czy operacji biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. „Wpracowanie koncpecji biznesowej funkcjonawania przedsiębiorstwa wspieranego przez system informatyczny klasy ERP jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dużo łatwiej jest ocenić system po wdrożeniu”. Firma  Oliver Wight Software