„Dlaczego tak wielu, rozumie tak różnie ERP”

To zadziwiające, jak dużo nieporozumień jest wokół interpretacji terminu „system informatyczny klasy ERP”. Pozornie odpowiedź powinna być prosta, ale czy na pewno? Kiedy próbujemy powiedzieć czym jest lub czym powinien być system klasy ERP zawsze pojawia się drobny kłopot. Skutecznie wykorzystują to handlowcy i ludzie od marketingu. Zastanawiam się jednak czy wiesz kto pierwszy podał definicję systemu ERP.

MRP i MRPII zdefiniował APICS, definicję ERP podał Gartner Group.

ERP obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. Informacje te są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji (dla systemów pracujących w trybie on-line).
Jednymi z najważniejszych wyróżników specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmów optymalizujących planowanie oraz wbudowana w system możliwość elektronicznych połączeń w ramach łańcucha dostaw i sprzedaży.
W ERP powszechnie stosowane są mechanizmy umożliwiające symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków, także finansowych.
Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, przetestowanie i porównanie działań podejmowanych w ramach Business Process Re-Enginering (BPR), sprawdzenia ich całkowitego efektu finansowego, o czym dość często się zapomina.
ERP obejmuje takie sfery przedsiębiorstwa jak:

 • obsługa klientów,
 • produkcja,
 • finanse i księgowość,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • integrację w ramach łańcucha logistycznego (SCM),

Gartner Group zdefiniował ERP II jako strategię biznesową i zbiór specyficznych dla poszczególnych branż aplikacji, które są wartościowe dla klientów i akcjonariuszy poprzez umożliwienie i optymalizację operacji oraz procesów finansowych zarówno wewnątrz firmy, jak i między firmami partnerskimi. ERP II stał się podstawowym środkiem do zwiększenia efektywności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.

ERP II wprowadził następujące zmiany w stosunku do ERP:

 • otwartość systemu, zewnętrzne połączenia za pośrednictwem Internetu,
 • współpraca z systemami innych przedsiębiorstw (np. dostawców) – B2B,
 • funkcjonalność SCM (elektroniczna wymiana dokumentów w obrębie łańcucha dostaw),
 • wzbogacenie funkcji ERP/MRP II:
  • takich jak planowanie produkcji,
  • zarządzanie logistyką,
  • zarządzanie zapasami magazynowymi itp. o możliwości elektronicznej wymiany ofert, zamówień, faktur itp.
 • podział działalności na domeny oraz rozszerzenie obszaru działania ERP II na sektory nieprodukcyjne (np. usługi).

Gartner Group przewiduje następujące domeny (obszary działań systemów ERP II):

 • Produkcja dyskretna – wytwarzanie dóbr materiałowych, elektroniki, samochodów itp.,
 • Produkcja procesowa – wytwarzanie żywności, napoi, wyrobów tytoniowych, tekstyliów, kosmetyków, artykułów chemicznych itp.,
 • Domena zasobochłonna (asset-intensive) – wydobywanie kopalin, transport, telekomunikacja, wodociągi oraz produkcja ciągła jak np. rafinerie, produkcja papieru,
 • Domena usługochłonna – usługi konsultingowe, finansowe, sektor publiczny, outsourcing.

Więcej informacji o ERP, ERPII, ERPIII na stronach http://www.gartner.com/. Dzisiaj na ERP, ERPII i ERPIII mówi się w skrócie ERP.

[poll id=”3″]