SAP CO-PA (Controlling Profitability Analysis) – Planning KEPM

SAP CO-PA to moduł do kontroli analizy rentowności. Pomaga analizować rentowności segmentów rynku. Zwykle segmenty rynku są zorganizowane według produktów, klientów, zamówień, itp. Celem modułu COPA jest zapewnienie organizacji z punktu widzenia rynku, zorientowane na podejmowanie lepszych decyzji.
Ponadto w SAP Controlling można określić centra zysku. WE-PCA (Profit Center Accounting), jeśli rachunkowości centrum zysku jest włączona w SAP można analizować wewnętrznych zysków i strat w oparciu o centrum zysku. …czytaj dalej i oglądaj materiał video …