IFS Trade Management

IFS Trade Management to oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management). Do niedawna brakowało tej funkcjonalności w IFS Applications.  Funkcjonalność SCM służy do ograniczenia kosztów, poprzez wprowadzenie zoptymalizowanych modeli biznesowych pod kątem działalności na rynkach globalnych… czytaj dalej …

Współczesny rynek producentów, dostawców i sprzedawców to sieć kanałów w ramach których  realizuje się skomplikowane transakcje biznesowe. Globalizacja sprawia, że konkurencja dotyczy coraz częściej łańcuchów dostaw niż pojedynczych firm. Od oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw oczekuje się efektywności kosztowej oraz dużej przejrzystości i elastyczności.

Najnowsza wersja Trade Management 2.0 oferuje:

1. Zaawansowane opcje wyznaczania cen dla zamówień od klientów, takie jak zarządzanie kampaniami, promocje handlowe, rozliczenia rabatowe i prowizyjne oraz cenniki grupowe. Użytkownicy mogą utrzymywać długoterminowe relacje z klientami, stosując w tym celu rabaty nagradzające ich lojalność, a także wykorzystywać mechanizmy do sterowania i monitorowania sprzedaży za pomocą kampanii i promocji.
2. Rozszerzoną obsługę kosztów sprzedaży i zaopatrzenia, umożliwiającą bardziej elastyczną
i przejrzystą obsługę dodatkowych opłat związanych z zamówieniami zakupu i zamówieniami klientów, w szczególności kosztów transportu, cła czy obsługi logistycznej. Ponadto usprawnione funkcje w zakresie magazynowania i dostaw zewnętrznych mają podnieść efektywność i precyzję operacyjną. Priorytety przypisane klientom i zamówieniom ułatwiają sprawną obsługę w momencie sytuacji, gdy zmienia się oferta lub występują niedobory magazynowe.
3. Obsługę globalnych standardów logistycznych, takich jak:

GS1 (Global Standard 1 – zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie łańcuchami dostaw),

GTIN (Global Trade Item Number – Globalny Numer Jednostki Handlowej) i

SSCC (Serial Shipment Container Code – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej).

Standardy mogą być monitorowane i wdrażane w całym łańcuchu dostaw, poczynając od sprzedaży i zaopatrzenia, aż po logistykę, a także w zakresie przychodzących i wychodzących komunikatów EDI (Electronic Data Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych).