Porównanie Dynamics AX z Oracle E-Business Suite
Comparison of Dynamics AX of the Oracle E-Business Suite

Porównanie dwóch gigantów Microsoft i Oracle, rozwiązań Billa Gates’a i Larry’ego Ellisona. Microsoft ze swoim największym flagowym okrętem Dynamics AX (dawna nazwa AXAPTA) oraz Oracle z E-Business Suite. Oracle to rozwiązania z USA. Microsoft to przejęte rozwiązania od duńskiej firmy NavisionDamgaard.

Comparison of the two giants Microsoft and Oracle solutions to Bill Gates and Larry Ellison. Microsoft to ship its largest flagship Dynamics AX (formerly known as Axapta) and Oracle E-Business Suite. Oracle is the solution in the USA. Microsoft solutions are taken from the Danish company NavisionDamgaard.

Porównajmy:

Dynamics AX Oralce E-Business Suite
1 System klasy MRPII tak tak
2 System klasy ERP tak tak
3 System klasy ERPII tak tak
4 Baza danych MS SQL, Oracle Oracle
5 Wersje językowe tak tak
6 Otwarty kod tak nie
7 Serwis wiele wiele
8 Dostępny język programowania tak tak
9 Wbudowane narzędzia raportujące tak tak
10 Wbudowany serwer aplikacyjny & cienki klient tak tak
11 Platforma pośrednicząca middleware nie tak
12 ERP onDemand tak tak
13 Zaawansowane harmonogramowanie nie tak

Chcesz wiedzieć więcej. Zapraszamy na szkolenie „Porównanie ERP’ów”. Sprawdź harmonogram szkoleń.

Dynamics AX (Axapta) Oracle E-Business Suite
1 Rachunkowość finansowa
2 Środki Trwałe
3 Controlling
4 Budżetowanie
5 Trezaury
6 Konsolidacja
7 Intrastat
8 HR – Kadry i płace
9 Interface Płatnik ZUS
10 Interface SOD
11 mHR – miękki HR
12 Homebanking
13 Portal korporacyjny
100 Sprzedaż i Dystrybucja
101 VC – Konfigurator wariantów
102 e-Faktury
103 EDI Exchange Data Interface
104 B2B
105 B2C – sklep internetowy
106 Retail – sprzedaż detaliczna
107 Demand Management – zarządzanie popytem
200 Gospodarka magazynowa
300 Zakupu i zaopatrzenie
400 Kody kreskowe
500 Produkcja dyskretna
501 Produkcja procesowa
502 Produkcja zasobochłonna
503 SCM – Supply Chain Management
504 MMOG/LE – automotive
505 Quality Management – zarządzanie jakościa
506 Kanban – JiT
507 APS – zaawansowane harmonogrmowanie
508 PM – zarządzanie projektami
509 Interface do MES / MOM
510 PLM (Product Lifecycle Management)
600 EAM – Gospodarka remontowa
700 Serwis
800 Gospodarka narzędziowa
900 WMS /WM (Warehouse Managemnet System)
1000 EWM (Enhanced Warehouse Management)
1100 TMS (Transport Management System)
1200 YMS (Yard Management System)
1300 Voice Picking
1400 RFID
1500 CRM (Customer Relationship Management)
1600 PRM (Partner Relationship Management)
1700 SRM (supply Relationship Management)
1800 BI (Business Intelligence)
1900 BW (Businness Warehouse)
2000 ERP / BI On Demand
2100 Workflow
2200 DMS – Document Management System
2300 Narzędzia do migracji danych
2400 Narzędzia do tworzenia raportów
2500 Export danych do MS Excel
3000 BPMN (Businness Process Management Notation)