ERP Tools of the Trade

Podstawowe narzędzia ERP (wg APICS):

MPS – Master Production Scheduling

RCCP – Rough-Cut Capacity Planning

MRP – Materials Requirement Planning

CRP – Capacity Requirement Planning

PAC – Producton Activity Control

Odczarujmy pojęcia:

MPS – główny plan produkcji

RCCP – zgrubne bilansowanie produkcji

MRP – procesor planowania potrzeb materiaowych

CRP – planowanie zdolności produkcyjnych

PAC – sterowanie wykonaniem produkcji
Metody sterowania popytem:

– MTS (Make To Stock – produkcja na magazxyn)

– MTO (Make To Order – produkcja na zamówienie)

– ATO (Assemble To Order – montaż na zamówienie)

– ETO (Engineer To Order – konstrukcja na zamówienie)

– MTS w FA (Make To Stock without Final Assembly – produkcja na magazyn bez montażu końcowego)

– MTO w FA (Make To Order without Final Assembly – produkcja na zamówienie bez montażu końcowego)

– PM (Project Management – realizacja projektów)

– Sell from Stock – sprzedaż z magazynu

Rodzaje produkcji:

– Unique Project (projekt)

– Batch / Job Shop (produkcja wsadowa)

– Production Line (linia produkcyjna)

– Continuous Flow (produkcja ciągła)

Temat rozwiniemy w szczegółach już wkrótce.

Janusz Pieklik

[poll id=”10″]