Porównanie QAD EA 2009 z IFS Applications 7.5
Comparison of QAD EA 2009 of the IFS Applications 7.5

Firma QAD do nie dawna znana z flagowego produktu o nazwie MFG/PRO, obecnie po zmianie nazwy promuje swoje produkty pod nazwą QAD Enterprise Applications 2008/2009 i 2010.  QAD dostarcza od ponad 20 lat na naszym rynku rozwiązania ERP z za wielkiej wody dostępne w 90 krajach przez ponad 5500 klientów. IFS szwedzka spółka działająca w 50 krajach mająca 2000 klientów na świecie. Jedyny z liczących się w naszym kraju dostawców ERP ze Szwecji która nie została przejęta przez firmy z USA (Intentia Movex -> Lawson, Scala -> Epicor).

Jak obie te firmy wypadają na tle przydatności rozwiązań oferowanych na naszym rynku.

Porównajmy:

IFS Applications QAD EA
1 System klasy MRPII tak tak
2 System klasy ERP tak tak
3 System klasy ERPII tak tak
4 Baza danych Oracle Progress, Oracle
5 Wersje językowe wiele wiele
6 Otwarty kod nie nie
7 Serwis 20 centrów wsparcia wiele
8 Dostępny język programowania nie tak
9 Wbudowane narzędzia raportujące tak tak
10 Wbudowany serwer aplikacyjny & cienki klient tak nie
11 Platforma pośrednicząca middleware nie nie
12 ERP onDemand nie tak
13 Zaawansowane harmonogramowanie IFS CBS nie

Chcesz wiedzieć więcej. Zapraszamy na szkolenie „Porównanie ERP’ów”. Sprawdź harmonogram szkoleń.

IFS Applications QAD EA
1 Rachunkowość finansowa
2 Środki Trwałe
3 Controlling
4 Budżetowanie
5 Trezaury
6 Konsolidacja
7 Intrastat
8 HR – Kadry i płace
9 Interface Płatnik ZUS
10 Interface SOD
11 mHR – miękki HR
12 Homebanking
13 Portal korporacyjny
100 Sprzedaż i Dystrybucja
101 VC – Konfigurator wariantów
102 e-Faktury
103 EDI Exchange Data Interface
104 B2B
105 B2C – sklep internetowy
106 Retail – sprzedaż detaliczna
107 Demand Management – zarządzanie popytem
200 Gospodarka magazynowa
300 Zakupu i zaopatrzenie
400 Kody kreskowe
500 Produkcja dyskretna
501 Produkcja procesowa
502 Produkcja zasobochłonna
503 SCM – Supply Chain Management
504 MMOG/LE – automotive
505 Quality Management – zarządzanie jakościa
506 Kanban – JiT
507 APS – zaawansowane harmonogrmowanie
508 PM – zarządzanie projektami
509 Interface do MES / MOM
510 PLM (Product Lifecycle Management)
600 EAM – Gospodarka remontowa
700 Serwis
800 Gospodarka narzędziowa
900 WMS /WM (Warehouse Managemnet System)
1000 EWM (Enhanced Warehouse Management)
1100 TMS (Transport Management System)
1200 YMS (Yard Management System)
1300 Voice Picking
1400 RFID
1500 CRM (Customer Relationship Management)
1600 PRM (Partner Relationship Management)
1700 SRM (supply Relationship Management)
1800 BI (Business Intelligence)
1900 BW (Businness Warehouse)
2000 ERP / BI On Demand
2100 Workflow
2200 DMS – Document Management System
2300 Narzędzia do migracji danych
2400 Narzędzia do tworzenia raportów
2500 Export danych do MS Excel
3000 BPMN (Businness Process Management Notation)

—————— ENGLISH VERSION —————————-

Company QAD has long been known not to the flagship product known as MFG / PRO, now after changing the name of promoting its products under the name of QAD Enterprise Applications 2008/2009 and 2010. QAD delivers more than 20 years in our market for ERP solutions from the big water available in 90 countries by over 5,500 customers. IFS Swedish company operating in 50 countries having 2000 customers worldwide. Only one of the major suppliers in this country from Sweden ERP has not been taken over by U.S. firms (Intentia Movex -> Lawson, Scala -> Epicor).
As both of these companies fall against the usefulness of the solutions offered in our market.