Dynamics AX – obszary funkcjonalne

Dynamics AX czyli popularna, dawniej znana Axapta jest sztandarowym produktem firmy Microsoft Bussines Solutions.  Nazwa z Axapta na Dynamics została zmieniona w 2006 roku wraz z przemianowaniem wszystkich produktów MBS. Główne obszary funkcjonalne Dynamics AX to:

Zarządzanie finansami
Księga główna
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Bank
Środki trwałe
Obsługa kas
Rachunek kosztów (alokacja)
Budżetowanie
Konsolidacja
add-on Formularze

Kadry i płace (add-on Honoraria)
Kartoteka pracownika
Ewidencja nieobecności
Ewidencja czasu pracy
Umowy cywilno-prawne
Listy płac
Integracja z programem Płatnik
Rekrutacja pracowników
Deklaracje podatkowe (Formularze)

Sprzedaż i marketing
Zarządzanie dokumentami (obieg dokumentów)
Zarządzanie sprzedażą
Telemarketing i telesprzedaż
Automatyzacja procesów marketingowo-sprzedażowych
Portal dla klientów

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Handel międzyfirmowy
Zarządzanie zapasami
Umowy handlowe
Zarządzanie dostawami
Wielooddziałowość
Rezerwacja zamówień
RFID
Planowanie dystrybucji

Produkcja
Zarządzanie jakością
Produkcja dyskretna
Produkcja procesowa
Konfiguracja produktu
Sterowanie produkcją
Planowanie i rozdzielanie zadań

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie wydatkami służbowymi
Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi
Szkolenia pracowników
Rekrutacja pracowników
Mapowanie umiejętności
Portal dla pracowników