Moduły oprogramowania IFS Applications

Wykaz modułów wchodzących w skład IFS Applications 7.5:

IFS APPLICATIONS 7.5
Moduły ogólne IFS Foundation
IFS Web Client
Zarządzanie Dokumentacją
Zarządzanie Jakością
Zrównoważona karta wyników
Usługi przekształcania danych (DTS)
Platforma Integracyjna IFS Connect
Finanse Księga główna (General Ledger)
Księga należności
Księga zobowiązań
Przepływy pieniężne
Środki trwałe
Dystrybucja Magazyn
Zakupy (Zapotrzebowania)
Zamówienia klientów
Fakturowanie
Harmonogramowanie zakupów
Harmonogramowanie sprzedaży
Planowanie popytu
HR Administrowanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie czasem pracy
Wyposażenie pracownika
Płace
Produkcja Zlecenia produkcyjne
Konfiguracja na zamówienie
Koszty
Produkcja na zamówienie
Raportowanie z produkcji
Planowanie MRP/CRP
Plan główny
Harmonogramowanie z ograniczeniami
Remonty Wyposażenie
Profilaktyka
Zarządzanie zleceniami roboczymi
Sprzedaż i serwis Zarządzanie serwisem i sprzedaż usług serwisowych
Konfigurator sprzedaży
Distribution XML Messages dla SCM/Distribution
Sprzedaż i marketing (CRM)
Moduły specjalizowane IFS Obsługa sprzedaży detalicznej
IFS B2B