Dynamics AX – funkcjonalność modułu Produkcja

Microsoft Dynamics AX (AXAPTA) ma ciekawą funkcjonalność w obszarze wsparcia procesów produkcyjnych. Przykładową funkcjonalność wymieniono poniżej:

 • Planowanie wykorzystania zasobów i pełne rozbicie zapotrzebowania
 • Planowanie zużycia materiałów
 • Planowanie kooperacji
 • Receptury o nieograniczonej liczbie poziomów
 • Plan sprzedaży automatycznie zamieniany na plan produkcji
 • Harmonogram produkcji prezentowany na interaktywnym wykresie Gantt’a (z wykorzystaniem mechanizmu drag and drop do zmiany wykorzystania zasobów)
 • Obsługa kodów kreskowych
 • Wersyjność marszrut i receptur
 • Integracja z modułem księgi głównej i modułem zapasów
 • Szacowanie kosztów produkcji na etapie planowania i możliwości porównania z realizacją w rozbiciu na kategorie kosztów
 • Obsługa Fantomów
 • Wiele kierunków harmonogramowania z  uwzględniającego bilansowania netto, brutto materiałów
 • Obsługa odpadów i braków
 • Marszruty sieciowe oraz gniazda produkcyjne składające z wielu zasobów
 • Planowanie z dokładnością do zadań (zadanie to element składowy operacji, np przezbrajanie, proces czy czas oczekiwania po operacji)
 • Zaawansowane formuły do kalkulacji zużycia surowców
 • Analiza obciążenia gniazd produkcyjnych
 • Definiowalne kalendarze wykorzystania zasobów
 • Raportowanie realizacji produkcji
 • Optymalizacja na etapie harmonogramowania czasów przezbrojeń
 • Identyfikowanie wąskich gardeł