Wybierz z nami system ERP, WMS, MES, BI, CRM

Zminimalizuj ryzyko i wybierz z nami system informatyczny dostosowany do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa i budżetu. Zapraszamy do współpracy lub udziału w naszych szkoleniach. W procesie doradczym wspieramy klientów wiedzą i doświadczeniem na temat wszystkich dostępnych w kraju systemów ERP, a w szczególności SAP ERP, Oracle eBS, Oracle JD Edwards, Micorosft Dynamics AX / NAV, IFS Applications, QAD EA, Epicor 9, INFOR LN ERP, Comarch CDN XL, TETA Constellation itp.
BGC Polska Sp. z o.o. do roku 2012 sumarycznie wsparła ponad 150 projektów w kraju i zagranicą w obszarach produkcji, dystrybucyjnych, handlu, telekomunikacji, mediów elektronicznych, administracji publicznej, SCM, APS, EAM, MRO, Lean Manufacturing, Green Manufacturing, Teorii Ograniczeń, CRM, Retail, Professional Service, projektów, MES, QM, SixSigma, WMS, YMS, TMS, BI, EDI, rachunku kosztów, optymalizacji procesów biznesowych.