The What, Why and When of Cloud Computing

Według Gartner Group Cloud Computing to obecnie jedno z bardziej przereklamowanych haseł w branży IT. Na dodatek błędnie stawiany jest znak równości pomiędzy Cloud Computing, a SOA.  Cloud Computing to model przetwarzania oparty na zakupie usług od zewnętrznego dostawcy (oprogramowania, infrastruktury lub sprzętu).

Termin Cloud Computing pieknie wpisuje się w potrzeby współczesnego biznesu. Bowiem odpowiedzmy sobie na pytanie, czy firmy chcą kupować systemy ERP, bazy danych, sprzęt, serwerownie itp. Odpowiedź jest prosta.

czytaj dalej … (dostęp wymaga zalogowania – rejestracja jest bezpłatna)


Nie. Coraz częściej chcemy kupować efekty i za nie płacić. Rynek ERP jest tutaj świetnym przykładem. Skończyły się czasy kiedy prowadzimy spory na temat wyższości Oracla nad MS SQL, czy też na temat AIX, Linuxa czy Windowsa itp. Kupując oprogramowanie ERP / MES / WMS / APS / BI itp.  interesuje nas coś więcej. Funkcjonalność oprogramowania ERP dzięki której coś zyskamy. Przewagę konkurencyjną (wątpliwą w rzeczywistości wdrażania najlepszych praktyk biznesowych u wszystkich), lepszą organizacją pracy, usprawnione procesy biznesowe, efekty biznesowe.

Usługi Cloud Computing sa świadczone w trzech opcjach:

– SaaS – Software as a Service (oprogramowanie jako usługa),

– PaaS – Platform as a Service (platforma jako usługa – serwery aplikacyjne),

– IaaS – Infrastructure as a Service (infrastruktura jako usługa – hardware).

Cloud Computing chcarkteryzuje:

współdzielona infrastruktura (wielu klientów korzysta równocześnie z tych samych zasobów sprzętowych i aplikacji)

–  sposób rozliczania za dostęp do usług (za faktycznie wykorzystane zasoby -> użytkownik, wielkość przesłanych danych, dostęp do transakcji, kombinacje),

– dostęp do usług na całym świecie,

– wysoka skalowalność i elastyczność rozwiązania.

Przed rokiem 2000 podobna inicjatywę propagował Oracle z mechanizmem  Java i komputerem sieciowym. Wtedy nie wypaliło. Dziś cloud computing lub to co sie pod marketingową nazwa kryje jest rzeczywistością. Nie ma wątpliwości, że przyszłość jest w chmurze.

Tak jak w energetyce nikt nie upiera się przy budowaniu prywatnych elektrowni pod potrzeby zasilania firmy, tak prawdopodobnie za klika lat nikt nie będzie się upierał, się że musi mieć własny serwer pocztowy, serwer www, serwer bazodanowy, aplikacyjny itp.

Model Cloud Computing nazwany inaczej funkcjonuje od lat. Google ma swojego Gmaila, Microsoft buduje HotMaila, zastanawia się jak umieścić Offica w chmurze. Z usługami startuje Salesforce.com. Obecnie w wersji online Microsoft udostępnił następujące programy – Exchange, SharePoint, Live Meeting oraz Office Communications. Usługi n-telewizji, Cyfry+ mowa oczywiście o VOD (Video On Demand) to typowy przykład cloud computing.

Nie oznacza to jednak, że przywiązanie do klasycznego modelu sprzedaży jest małe tzn sprzedaż licencji zamiast usług.

Dlaczego świat idzie w kierunku chmury? Jakie są zalety. Bo jest w miarę prosta do wdrożenia, opłata za konkretnie wykonana usługę, obniża koszty IT w przedsiębiorstwach, niska opłata miesięczna (brak inwestycji), dostęp do najnowszych wersji aplikacji, prosty  model współdzielenia informacji.

Jakie są wady chmury?

Bezpieczeństwo, wydajność, dostępność, konieczność integracji z systemami lokalnymi, kłopotliwa kastomizacja rozwiązania, kłopotliwy powrót do infrastruktury lokalnej, mała liczba dostawców chmury  (jeszcze).

W przypadku Cloud Computing mówimy o trzech architekturach:

– private cloud computing (prywatna chmura)

– public cloud computing (publiczna chmura)

– hybryda (mix dwóch).

Janusz Pieklik