Terminologia SAP

Według opinii klientów terminologia SAP jest niezrozumiała w pierwszej odsłonie. Aby uczynić ten blog jeszcze bardziej atrakcyjnym postanowiliśmy przybliżyć Państwu najczęściej używane hasła przez „SAP’erów. Poniżej wykaz.

– SAP Business Suite
– SAP Business All-in-One – prekonfigurowane rozwiązanie dla firm średnich i małych (w rozumieniu SAP)
– SAP ERP
– SAP R/3
– SAP Business One


SAP FI – Financial (Finanse), w skład modułu wchodzą następujące podmoduły:
* Accounts Receivables
* Accounts Payable
* Asset Accounting
* Special Purpose Ledger
* Travel Management
* Bank Accounting
* Consolidation
* Funds Management
* General Ledger
SAP CO – Controlling (Kontroling), wykaz podmodułów:
* Cost Element Accounting
* Cost Center Accounting
* Internal Orders
* Activity-Based Costing ( ABC)
* Product Cost Controlling
* Profitability Analysis
* Profit Center Accounting
– TR – Treasury – Zarządzanie płatnościami
HR – Human Resource (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
– SAP HR Express – rozwiązanie HR przygotowane w oparciu o SAP HCM
– SAP HCM – Human Capital Management (Zarządzanie kapitałem ludzkim)
SAP PP – Production Planning (Planowanie produkcji)
* Sales and Operation Planning
* Long Term Planning
* Demand Management
* Materials Requirement Planning
– SAP PM – Plant Maintenance (zarządzanie remontami)
– SAP PS – Project System (zarządzanie projektami)
– SAP Service Management (zarządzanie serwisem)
– SAP QM – Quality Management (Zarządzanie jakością)
– SAP APO – Advanced Planner Optimizer (Zaawansowane harmonogramowanie)
– SAP PLM – Product Lifecycle Management (Zarządzanie cyklem życia produktu)
SAP SD – Sales and Distribution (Sprzedaż i Dystrybucja)
– SAP LE-TR – (Transport)
SAP MM – Material Management (Gospodarka Materiałowa)
SAP WM – Warehouse Management (Zarządzanie Magazynem wysokiego składowania)
SAP CRM – Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientami)
SAP BW – Business Warehouse (Hurtownia danych)
SAP BI – Business Intelligence
SAP Business Object – Business Intelligence
– SAP PRM – Partner Relationship Management (Zarządzanie relacjami z partnerami)
– SAP SRM – Supplier Relationship Management (Zarządzanie relacjami z dostawcami)
– SAP DMS – Document Management System (Zarządzanie Dokumentami)
– ABAP – skryptowy język programowania
– EDI – Exchange Data Interface (elektroniczna wymiana dokumentów)
– SAP SCM – Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw)
– SOA – Service Oriented Applications (system zorientowany na usługi)
– SAP for MIL Products – rozszerzenia branżowe dla przemysłu drzewnego, papierniczego i metalowego
– BASIS – administracja systemem SAP
– WAS – Web Application Server – Serwer Aplikacji
– SAP Tutor