Różnice pomiędzy MRP, a MPS
Differences between MRP and MPS

MPR (ang. Material Requirement Planning) – Planowanie Potrzeb Materiałowych (potocznie zwany harmonogramowaniem szczegółowym), MPS (ang. Master Planning Schedule) – Główny Harmonogram Produkcji (zwany także Planem Głównym). Czym się różnią. Gdzie ich zastosowanie jest preferowane, a skazane na porażkę.


Krótko i na temat.
Podstawowe różnice pomiędzy MRP, a MPS:
– MPS działa na jednym poziomie BOM,
– MRP działa na wszystkich poziomach BOM
– MRP rozpoczyna kalkulację od pozycji w MPS i określa:

– Ilości wszystkich komponentów i materiałów do ich produkcji,

– Daty na jakie komponenty i materiały są wymagane,

– Bilansuje zapotrzebowania materiałowe netto / brutto.

– zarówno MRP jak i MPS są nieczułe na zdolności produkcyjne potrzebują wsparcia RCCP (

Rough-Cut Capacity Planning), CRP (Capacity Requirement Planing) , FCP (Finale Capacity Planning).