ATP – Available to Promise

Wskaźnik ATP (Available To Promise – możliwe do obiecania) jest kluczowym elementem procesu planowania z wykorzystaniem MPS (Planu Głównego). ATP dostarcza wiarygodnej informacji dotyczącej obietnic dostaw wyrobów gotowych / towarów / materiałów dla klientów.


Wskaźniki ATP stanowią podstawę do działań dla pracowników działów handlowych i wyrażają wielkości, jakie mogą potwierdzić w poszczególnych okresach na zleceniach sprzedaży.
ATP dzieli się na:
– zwykłe ATP (Available-to-promise – ATP),
– skumulowane ATP (Cumulative ATP),
– przesunięte ATP (Backward /Forward ATP),
– wielopoziomowe ATP (Multilevel ATP).

Wskaźnik ATP jest w każdym systemie ERP reprezentowany na swój własny sposób. Podstawą prezentacji jest MPS (Plan Główny zwany także czasami Głównym Harmonogramem Produkcji lub Planem Spływu Produkcji).

Aby przeanalizować działanie ATP potrzebujemy przeanalizowania następujących danych (często w systemach ERP zawartych w funkcjonalnościach  MPS):

– plan (prognozę) sprzedaży czyli popyt niezależny (ang. forecast demand)

– zamówienia klientów (orders)

– PAB – Projected Available Balance (planowany poziom zapasu – pomocniczy wyliczany wskaźnik)

– poziom MPS.