Różnice pomiędzy ERP, a MES
Differences between ERP and MES

Czy znasz  odpowiedź na pytanie dlaczego oprogramowanie klasy MES koegzystuje w przedsiębiorstwach  z oprogramowaniem klasy ERP. Jaką wartość dodaną wnosi. Co sprawia, że przedsiębiorcy są skłonni wydawać miliony złotych na funkcjonalność którą teoretycznie istnieje w ERP. Jakie są podstawowe różnice między tymi systemami, jakie są wady i zalety tego małżeństwa. Śledź nasz blog artykuł zostanie udostępniony już wkrótce.

Do you know the answer to the question of why the MES software co-exist in companies with ERP software. What added value sought. What makes entrepreneurs are willing to spend millions of dollars on the functionality which theoretically exists in the ERP. What are the basic differences between these systems, what are the pros and cons of marriage. Follow our blog article will be available soon.