Najprostsza definicja SaaS

Najprostsza definicja SaaS:
– dostęp do aplikacji w oparciu o cienkiego klienta,
– opłata subskrycyjna (opłata za używanie),
– dostęp do aplikacji przez Internet (model hostingu).

We generally classify ERP systems as SaaS if they meet the following criteria:

– Thin-client, browser-based business application
– Subscription pricing model (pay as you go)
– Remote hosted delivery over the Internet