Najczęściej wybierane oprogramowanie ERP przez branżę automotive

Czy wiesz które oprogramowanie klasy ERP jest najczęściej wybierane przez branżę automotive. Czy wiesz jakiego oprogramowania używa Toyota. Jakiego systemu sterowania produkcja używają push czy pull. Jak system ERP ma się do koncepcji Lean Manufacturing (wyszczuplonej produkcji). Czy harmonogramowanie szczegółowe MRP wystarcza czy jest tylko podstarzałym i kulejącego standardem … czytaj dalej…

Branża motoryzacyjna w USA generuje przychód na poziomie 25% całego amerykańskiego rynku. To duży kawałek ciasta. Kieruje się ona wyśrubowanymi standardami pracy, jakości i zarządzania. Samochód składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy części. Proszę wyobrazić sobie BOM’y, marszruty, łańcuch dostaw itp. Tutaj mamy wyzwania i standardy które zmieniły sposób funkcjonowania wielu firm produkcyjnych  np. Lean Manufactirung, Kanban & eKanban, EDI, MMOG/LE & ODETTE, ISO, TQM, SixSigma, Lean SixSigma, PLN, VIN, EPC (Electronic Parts Catalogue), DMS –  Dealership Management System, Aftermarket Support, Warehousing, Warranty itp.

W branży motoryzacyjnej największy udział systemów klasy ERP ma  … hmm.. ale zanim o tym napiszę podkreślmy czego dokładnie szuka branża motoryzacyjna.
Cała branża mocno koncentruje się na wyszczupleniu produkcji. Masowo wdraża i udoskonala metody wypracowane w latach 60 w zakładach Toyoty czyli Lean Manufacturing. Te elementy to VSM, standaryzacja pracy, 5S, kanban, Just in Time, Just-in-Sequence, TPM, One Piece Flow, SMED, kaizen, itp.

Przykładem udoskonaleń może być chociażby firma Porsche, która ma ambicje wygrać wyścig z Toyotą.

Lean Manufacturing wspiera systemy ssące sterowania produkcją typu kanban, a nie pchające jak ma to miejsce w ERP’ach. Systemy pchające jako generujące marnotrawstwo czyli po japońsku MUDA są przez praktyków lean manufacturing totalnie krytykowane. To dwa zupełnie przeciwstawne systemy sterowania produkcja w zasadzie nie do pogodzenia.

Zauważyli to producenci oprogramowania i stworzyli funkcjonalności kart kanban, a niektórzy nawet ekanban. Oprogramowanie klasy ERP zaczęło wspierać branże motoryzacyjną co można zauważyć na przykładach oprogramowania ABAS, QAD MFG/PRO, QAD EA, IFS Applications, INFOR ERP LN (Baan), INFOR (BPCS – uwaga nie mylić z krajowym BPSC bo byłoby to porównanie słonia z mrówką), SYSPRO, Manhattan Associates, czy SAP (R/3, mySAP ERP, All-in-One). W krajowych ERP’ach karty kanban jako pierwsza zaczęła wspierać wrocławska TETA.
Branża motoryzacyjna już dawno temu zauważyła, że potrzebuje otwartych rozwiązań informatycznych które może i musi rozwijać sama, ponieważ potencjał firm wdrożeniowych jest często ograniczony. Dlatego najczęściej wybieranym systemem w branży automotive jest niemiecki SAP. Decydują nie funkcjonalności standardowe ale możliwości rozwijania oprogramowania, otwartość kodu, dostęp do wiedzy. W tym wszystkim wygrywa SAP jako rozwiązanie, ale nie partnerzy SAP.
SAP nie jest jedynym dostawcą rozwiązań dla motoryzacji. W branży jest obecny każdy liczący się zachodni dostawca ERP zaczynając od Oracle, a skończywszy na Microsoft Dynamics AX (wspieranego TECTURĄ).

Branża motoryzacyjna używa zaawansowanych metod harmonogramowania produkcji i zakupów wykorzystując oprogramowanie klasy APS. Prymu nie wiedzie tutaj SAP’owe APO. Najczęściej wybieranym oprogramowaniem jest  japońska ASPROVA. Funkcjonalność ASPROVA wykracza znacznie po za potoczne rozumienie systemu klasy APS jako narzędzia które głównie zajmuje się harmonogramowanie produkcji i które łata wszystkie dziury kulawego i podstarzałego MRP.

Na zakończenie należy dodać, iż w branży motoryzacyjnej standardowe transakcje nie wystarczają. Systemy ERP z reguły dysponują osobną wersją, konfiguracją lub modułami dedykowanymi dla branży Automotive i Part Automotive Industry.

Janusz Pieklik

Sprawdź swoja organizację i zamów audyt systemu produkcyjnego w zakresie planowania i harmonogramowania, realizacji i rozliczenia produkcji. Business Global Consulting Polska specjalizuje się w optymalizacji procesów i kosztów produkcji.