MMOG/LE – rozwiązania dla branży automotive

MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelines/Logistics Evaluation) to standard dla branży motoryzacyjnej najlepszych praktyk do zarządzania materiałami i ich logistyką oraz narzędzie do przeprowadzania samooceny firmy. Standard jest stosowany przez dostawców takich firm jak Ford, Chrysler, Volvo, Renault, PSA (Peugeot, Citroen), Lear, Johnson Controls, Bosch czy ABB.

Standard MMOG/LE został opracowany w 2002 r. przez amerykańską Automotive Industry Action Group (AIAG), a w warunkach europejskich przez organizację Odette (europejskie stowarzyszenie sektora motoryzacyjnego ustanawiające standardy). Obecnie jest dostępna wersja 3 standardu. Celem MMOG / LE jest stworzenie jednolitego narzędzia oceny. Narzędzie może być wykorzystywane zarówno przez dostawców i klientów w całym cyklu życia produktu, w tym wczesnego rozwoju produktu i fazy pre-produkcji, a na rynku wtórnym post-produkcji / fazy eksploatacji. MMOG / LE mogą być wykorzystywane przez każdego partnera w łańcuchu dostaw dla samooceny, lub mogą być wykorzystywane między partnerami biznesowymi jako narzędzie audytu wyboru dostawcy i oceny. Niniejsze wytyczne mogą być stosowane wewnętrznie jako narzędzie ciągłej poprawy, lub na zewnątrz, jak klientów, którzy wymagają.

Samochody kupowane w salonie w niewielkim stopniu stworzone są przez producenta firmującego je swoim logo. Można by więc powiedzieć, że niewiele jest Mercedesa w Mercedesie, czy Renaulta w Renaulcie. Każdy producent motoryzacyjny wspiera się dziesiątkami poddostawców, którzy produkują dla niego zarówno mało skomplikowane części wykończenia, jak i najbardziej zaawansowane elementy elektroniczne, hydrauliczne czy informatyczne. W skomplikowanym procesie produkcji, jakiego wymagają współczesne samochody, szczególnie ważne jest, by wszyscy poddostawcy utrzymywali równy poziom jakości swoich produktów.
– Branża motoryzacyjna jest bardzo specyficzna. Wyróżnia ją niezwykle silna standaryzacja oraz nacisk na jakość i synchronizację działań w ramach łańcucha dostaw. To jeden z nielicznych sektorów, w których poddostawcy mają ogromny wpływ na końcowy produkt, a dostosowanie się podwykonawców do standardów określanych przez producentów jest koniecznością – dodaje.
Firmy motoryzacyjne, działając w systemie seryjnej produkcji, pod presją czasu zmuszone są do stawiania swoim poddostawcom szczególnie dużych wymagań. A jedynym rozwiązaniem w tym niełatwym procesie logistyki produkcyjnej jest zobowiązanie wszystkich poddostawców do przestrzegania jednolitych standardów jakości. Usprawniają one gospodarkę materiałową, a także gwarantują niezmienną jakość.
Sprostanie współczesnym standardom jest nie lada wyzwaniem dla dostawców części motoryzacyjnych, wymaga bowiem dużej dyscypliny na wszystkich poziomach zarządzania. Jest przy tym niezbędnym warunkiem współpracy ze światowymi producentami samochodów.

Samoocena prowadzi do refleksji, a ta pozwala na ograniczanie niedoskonałości. Samoocena czyniona za pośrednictwem standardu MMOG/LE pozwala na kontrolę produkcji, części, serwisu po to, by zapewnić odpowiednią jakość na każdym poziomie działalności. Standard pozwala także zachować proaktywną postawę wobec rozwiązywania problemów. Prowadzi do ciągłego ulepszania procesu pracy.
Zobowiązanie się przez producentów do przestrzegania standardu jest gwarancją solidności i często jedyną szansą rozpoczęcia współpracy z najlepszymi odbiorcami. Nie jest to jednak jedyna korzyść. Firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie standardu, odnotowały przeciętnie 25% oszczędności na materiałach wykorzystywanych do produkcji.

Więcej na Odette Forum https://forum.odette.org/news/gmmog-le-v3-now-available-in-english