Lista funkcjonalność SAP ECC 6.00
List of SAP ECC6.00 functionality

Chcesz poznać listę funkcjonalności SAP ECC 6.00. Wykaz transakcji SD, MM, FI, CO, PP, PM, itp. Kliknij tutaj

Otrzymasz za darmo plik w języku PL w formacie MS Excel. Odczarujesz magiczne skróty transakcji MIRO, MIGO, VA01, VA21, VA22, VA23, ME21N, MD61, MD12, FB60 itp.

Do you want to know the list of functionalities of SAP ECC 6.00. The list of transactions SD, MM, FI, CO, PP, PM, etc. Click here
You will receive free file in PL in MS Excel format. You will learn magical shortcuts transaction MIRO, MIGO, VA01, VA21, VA22, VA23, ME21N, MD61, MD12, FB60, etc.


[poll id=”11″]