Kanban – podstawy
Kanban Basics

Kanban czym jest, a czym nie jest? Jak się ma do systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP / ERP II, czy Teorii Ograniczeń Ely Goldratt’a? Dlaczego jest tak popularny? Co sprawia, że całą branżę motoryzacyjna ujął za serce?

Kabnan opracowany w latach 50 w Japonii nie jest systemem gospodarki magazynowej. Kanban jest systemem sterowania produkcją. Mówi:

  • co produkować,
  • kiedy produkować,
  • i jak dużo produkować.

Kanban jest narzędziem Lean Manufacturing.

Nie ma nic wspólnego z systemami klasy ERP. Jego filozofia jako systemu „ssącego” jest przeciwna do systemu „pchającego”.

Kanban nie ma także nic wspólnego z koncepcją zarządzania produkcja wg Teorii Ograniczen (ang. Theory of Constrain).

Zapraszamy do prezentacji na YouTube.

—————— ENGLISH VERSION ———————

Kanban what it is, and what is not? How is the system supporting the management of ERP / ERP II, or Theory of Constraints Goldratt’a Ely? Why is it so popular? What makes the automotive industry as a whole puts his heart?

Kabnan developed in the 50s in Japan is not a warehouse management system.Kanban is a system of production control. Says:

– what to produce,
– when manufactured,
– and how much to produce.
Kanban Lean Manufacturing is a tool.

There is nothing to do with ERP systems. His philosophy as a system of „intake” is opposed to the „pushing”.

Kanban does not have anything to do with the concept of management of production by the Theory of Constraints (called Theory of Constrain).

Welcome to the presentation on YouTube.