Biznesowe i prawne aspekty umów na wdrożenie ERP – W-wa 20-06-2012 (zakończone – kolejne IV kwartał 2012)

ERP TrainingJuż 20 czerwca w Warszawie w siedzibie BDO odbędzie się długo oczekiwane i zapowiadane szkolenie na temat biznesowych i prawnych aspektów wdrożenia systemów klasy ERP / CRM. Wszystko o pułapkach wdrożeniowych i skutecznych zasadach ich unikania. Ta wiedza może zaoszczędzić Twojej firmie wiele kłopotów, czasu i… gotówki.
Poznaj m.in:

  • Tajniki zawierania i negocjowania umów IT
  • Najistotniejsze klauzule umów IT
  • Pułapki prawne związane z licencjonowaniem oprogramowania
  • Zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umów

Czytaj dalej …

Więcej przeczytasz na stronie szkolenia erp.

Program

1. Specyfika projektów polegających na wdrożeniu oprogramowania klasy ERP
a. Potrzeby biznesowe, a zakres wdrożenia
b. Wymagania technologiczne – dostępność, skalowalność, niezawodność, wydajność
c. Cel wdrożenia – jak mierzyć sukces
d. Zarządzanie projektem informatycznymi

2. Czego najczęściej dotyczy porozumienie umowne na wdrożenie ERP – pułapki zbioru umów
a. Umowa licencyjna
b. Umowa serwisowa – maintenance
c. Umowa serwisowa – modyfikacje
d. Umowa wsparcia aplikacyjnego
e. Umowa wdrożeniowa
f. Umowa SAAS (software as a service)

3. Wdrożenia w korporacje międzynarodowych
a. Pilot
b. Rollouty
c. Nabycie praw autorskich w grupie kapitałowej

4. Pułapki metodyk wdrożeniowych

5. Istotne elementy umowy z punktu widzenia wymagań prawnych i biznesowych
a. Definicje
b. Cel
c. Zakres
d. Produkty odbioru
e. Etapy
f. Koncepcja wdrozenia
g. Odpowiedzialność za dane
h. Testy
i. Komunikacja na projekcje – odbiory
j. Rozwiązania i odstąpienia od umowy
k. Realizacja wdrożenia IT a odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań umownych

6. Najczęstsze błędy

7. Rozwój wdrożonego oprogramowania – sposoby zabezpieczania interesów Zamawiającego

8. Nieudane wdrożenia – studium przypadków

9. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Pieklik Janusz
Doświadczony konsultant, wykładowca, autor licznych artykułów dotyczących systemów klasy ERP, zarządzania produkcją, lean manufacturing i lean logistics. Felietonista czasopism branżowych EuroLogistics i Logistyka Produkcji. Poprowadził około 150 krajowych i zagranicznych projektów polegających na wdrożeniu systemu klasy ERP w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych i energo i zasobochłonnych. Aktywny doradca biznesowy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach w zakresie wdrożeń systemów ERP, lean manufacturing, lean logistics, teorii ograniczeń, zarządzania projektami. Opracował autorską metodykę zarządzania projektami. Współzałożyciel Business Global Consulting Polska sp. z o.o.