Wirtualizacja w świecie ERPów

Słowo wirtualizacja kryje w rzeczywistości kilka odrębnych pojęć. Najpopularniejsza w Polsce jest oczywiście wirtualizacja serwerów która jest obecnie jednym z głównych trendów lansowanych w branży IT. Z jej dobrodziejstw korzystają już nie tylko wielkie korporacje, ale też przedsiębiorstwa średniej wielkości. Przykładowo,  firma SAP wdrożyła technologię wirtualizacji aplikacji Citrix XenApp, przy pomocy której będzie dostarczała wszystkim swoim użytkownikom ponad 40 aplikacji, w tym Microsoft Office i SAP Business Suite. Łącznie z infrastruktury XenApp skorzysta ponad 50 tysięcy użytkowników końcowych. SAP przystępuje także do konsolidacji własnej infrastruktury serwerowej, przy jednoczesnym stworzeniu znacznie bardziej elastycznej i dynamicznej architektury obliczeniowej. Po szczegółowych testach systemu

XenServer firma zdecydowała o przystąpieniu do wieloetapowego wdrożenia rozwiązania wirtualizacyjnego na blisko 500 serwerach, początkowo w swoim biurze w Saint Leon Rot w Niemczech.

Technologia wirtualizacji serwerów jest dostępna. Dostepne rozwiązania to np. VMWare ESX Server, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer. Producenci tworzą także narzędzia do bardziej efektywnego zarządzania wirtualną architektura którego reprezentantem jest PlateSpin firmy Novell. Rozwiązania PlateSpin są stosowane przez firmy z listy Global 2000, obniżają koszty i usprawniają konsolidację serwerów, przywracanie sprawności systemów po awarii oraz migracje na nowe platformy sprzętowe.

PlateSpin Protect – Ochrona obciążenia i odzyskiwanie
Chroni i odzyskuje całe obciążenia serwerów – dane, aplikacje i systemy operacyjne – z jednego punktu kontroli. Zapewnia elastyczne i niedrogie rozwiązanie z zakresu ochrony fizycznych i wirtualnych obciążeń.

PlateSpin Recon – Profilowanie, analiza i planowanie obciążenia
Zbiera statystyki dotyczące wykorzystania inwentarza i obciążenia, dając zwięzły obraz użycia zasobów w centrum danych. Upraszcza planowanie wydajności, konsolidację serwerów i inicjatywy związane z ekologicznym przetwarzaniem.

PlateSpin Migrate – Wieloplatformowe przenoszenie i migracja obciążeń
Dokonuje migracji obciążeń poprzez sieć pomiędzy serwerami fizycznymi, wirtualnymi hostami i archiwami obrazów. Umożliwia testowanie, migrację i rozłożenie obciążeń w obrębie infrastruktury.

W dużych przedsiębiorstwa można nawet szukać znacznych oszczędności wynikających z wdrożenia wirtualizacji jak np.:

  • obniżenie kosztów TCO (ang. Total Cost Ownership – Całkowity Koszt Posiadania);
  • zwiększenie dostępności systemu;
  • większa łatwość wdrażania zmian i nowych aplikacji;
  • zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów z 10-15%  do 50-70%;
  • obniżenie zużycia energii elektrycznej do 70% (obniżenie emisji związków węgla);
  • obniżenie kosztów serwisu i administracji systemu (oszczędności kilkunastu godzin miesięcznie);

Czy oznacza to jednak, że wirtualizacja jest opłacalna dla każdego. Jakie korzyści uzyska firma z obszaru MŚP, który dysponuje jednym własnym serwerem bazodanowy i wirtualnym serwerem webowym który utrzymuje provider internetowy. Nie każdy jest duża korporacją posiadająca dziesiątki czy setki serwerów. Większość przedsiębiorstw na całym świecie to przedsiębiorstwa małe i średnie.

W przypadku systemów klasy ERP, problem jest większy niż by się wydawało. Na dzień dzisiejszy znaczna grupa zachodnich producentów oprogramowania klasy ERP nie gwarantuje wydajności i porównywalnych parametrów SLA w stosunku do rozwiązań klastrowych lub z pojedynczymi maszynami. Gro z nich ma problem z sizingiem maszyn lub nie przeliczyła swoich jednostek wydajności. Trend, trendem, a życie życiem.

Janusz Pieklik