Tag: konwersjja danych

„Czy znasz jedno z najbardziej błędnych założeń każdego wdrożenia”

Samochód potrzebuje dobrego paliwa, telewizor pozbawionego szumu sygnału, sukienka idealnego dopasowania do ciała itp. Czego potrzebuje system klasy ERPII aby dostarczał wysokiej jakości informacji, na podstawie których będziesz podejmował decyzje?