Podstawowe różnice pomiędzy systemami Push i Pull

Systemy typu Push utożsamiane są z systemami klasy MRP, w przeciwieństwie do systemów typu  Pull które kojarzone są z Lean Manufacturing (wyszczuploną produkcja). Czy znasz różnicę pomiędzy systemem pchającym (push) i ciągnionym Pull)? Jeżeli nie znasz czytaj dalej. System pull jest to metoda zarządzania  …

przepływem materiałów i informacji, polegająca na uzupełnianiu tylko tych zasobów które zostały wykorzystane (zużyte). Głównym założeniem systemu jest dostarczanie dokładnej ilości „materiału”, w odpowiednie miejsce we właściwym czasie. Procesy biznesowe zarządzane w ten sposób są synonimem wydajności. Klienci zewnętrzni jak i wewnętrzni powinni ”ciągnąć” produkty od dostawców tak aby zaspokoić swoje potrzeby.

Porównanie systemu pchającego (push) z systemem ciągnionym (push)

Tradycyjny system (System Push)

– wysokie poziom zapasów
– duże zapasy w toku produkcji (WIP)
– zarządzanie w stylu „gaszenia pożarów”
– duże partie produkcyjne
– większe problemy jakościowe
– estymowanie wielkości produkcji
System szczupły (System Pull)

– niski poziom zapasów
– niskie zapasy produkcji w toku
– zarządzanie przez monitoring
– małe partie produkcyjne
– zredukowane problemy jakościowe
– sprecyzowana wielkość produkcji

System pull ma zastosowanie w obszarach produkcji, gospodarki materiałowej.

W systemie ciągnionym żaden z produktów nie jest produkowany/dostarczany dopóki następny klient wewnętrzny lub zewnętrzny tego nie potrzebuje. Główną zasadą jest „ciągnięcie” produktu/usługi przez klienta, kiedy jest zapotrzebowanie na dany produkt lub usługę. Fundamentalnym elementem systemu jest zachowanie poprawności relacji typu  klient – dostawca. Bez tej relacji system dostaw przypomina bardziej tradycyjny system (pchający) ponieważ wypychamy pracę którą wykonaliśmy. System pull jest obarczony mniejszą ilością strat/marnotrawstwa.