Realna alternatywa dla SAP
A viable alternative to SAP

Is it overrated SAP product? How many marketers in SAP, and as far as providing innovative and competitive advantages of ERP software. Is there any real alternative. Who provides the same functionality for less money. Which software is less destructive in the process of implementation. All this on Friday.

Czy SAP to przereklamowany produkt? Ile jest marketingu w SAP, a na ile jest to innowacyjne i dające przewagę konkurencyjną oprogramowanie klasy ERP.
Czy jest jakaś realna alternatywa. Kto dostarcza podobną funkcjonalność za mniejsze pieniądze. Które oprogramowanie jest mniej destrukcyjne w procesie wdrożenia. O tym wszystkim już w piątek.