Porównanie SAP, Oracle, Microsoft Dynamics

selection_erp_2013

BGC Polska Sp. z o.o. specjalizuje
się w kompleksowym wsparciu procesu
wyboru i wdrożenia ERP. Mamy ambicję
być najbardziej innowacyjną firmą
doradczą w Europie. Wdrażając
standard nie osiągniesz przewagi
konkurencyjnej. 
Tylko przełamując bariery, myśląc 
inaczej masz szansę osiągnąć wielki
sukces.
Źródło: http://panoramaconsulting.com
SAP  Oracle ERP’s Microsoft Dynamics
Udział w rynku  24%  18%  11%
Jak często na short-list  38%  32%  24%
Częstość selekcji z short-list  19%  22%  14%
Wskaźnik zadowolenia  39%  80%  33%
Czas wdrożenia  13 m_ce  11 m_ce  14 m_ce
Klienci którzy dostrzegają zwrot z inwestycji od 1 do 3 lat  57%  51%  74%
Różnica pomiędzy planowanym, a rzeczywistym kosztem  8%  15%  14%
Procent klientów którzy realizują więcej niż 60% korzyści  33%  37%  24%
Procent klientów którzy realizują mniej niż 60% korzyści  67%  63%  76%