Comparing SAP, Oracle eBS, and MS Dynamics
Porównanie SAP, Oracle i Microsoft Dynamics

Przetłumaczony raport Panorama Consulting na temat porównania wielkiej trójki ERP, SAP, Oracle i Microsoft z roku 2011. Przebadano około 1300 przedsiębiorstw w okresie 3 lat. Wyniki zamieszczono w tym artykule.Czas wdrożenia, koszt wdrożenia, ocena korzyści wdrożeniowych i satysfakcji klientów. W badaniu jest także odniesienie do pozostałych graczy na rynku ERP takich jak IFS, QAD, Baan, Lawson, Syspro itp. Raport jest bezpłatny, wymaga zalogowania.

Kategoria 1 – udział w rynku ERP

Udział w producentów ERP w rynku jest następujący: [monetisa]

 • SAP – 35%
 • Oracle – 28%
 • Microsoft Dynamics – 14%
 • pozostali – 23%:
  • Baan
  • Epicor
  • Infor
  • Syspro
  • inni.

Zaprezentowany na wykresie powyżej udział producentów ERP w światowym rynku nie pokrywa się z sytuacją w Polsce. Pisaliśmy o tym w poście http://www.bgc.com.pl/blog/erp/?p=987 W Polsce SAP zajmuje pierwsze miejsce z 39,8% udziałem w rynku. Potem długo, długo nikt (uwaga!  nie jest to jednak kategoria pt. sprzedaż ilości licencji). Drugą firmą w rankingu jest krajowy Comarch z udziałem 10,2%. Microsoftu nie ma w pierwszej piątce w której znajdują się jeszcze IFS, Oracle i TETA. Krótki komentarz do Oracle. Oracle na świecie zwiększył swój udział w rynku ERP dzięki przejęciom takich firm jak PeopleSoft, JD Edwards, Retek, Commerce360, Siebel itp. Pisaliśmy o tym w artykule http://www.bgc.com.pl/blog/erp/?p=386.  Rynek zagubionych partnerów Oracle w kraju nieco się rozmontował, a Polska nie jest tak dużym rynkiem na którym jedna firma mogłaby skutecznie sprzedawać, pozycjonować i dywersyfikować tyle produktów.  Dlatego Oracle jest mniej obecny na ściśle konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw prywatnych.

W Polsce jest także wielu producentów rozwiązań krajowych. Skutecznie walczą na rynku ERP z zachodnimi graczami (głównie w firmach małych i średnich). Bardzo mocno pomagają im zawiłości w przepisach prawa do których do dnia dzisiejszego nie chcą dostosowywać się zachodni producenci oprogramowania. Polskie rozwiązania w zakresie rachunkowości finansowej oraz kadr i płac wygrywają prawie w każdej kategorii z rozwiązaniami SAP, Microsoft, Oracle, QAD.

Kategoria 2 – przekroczony budżet, czas, braki korzyści

Na podstawie przeanalizowanych przez Panorama Consulting ponad 1300 firm które wdrażały SAP, Oracle, Microsoft Dynamics okazało się, że większość projektów jest realizowanych w przekroczonym czasie, budżecie i nie dające 50% oferowanych korzyści. Przedstawia to poniższy rysunek.

Wyniki te plus minus pokrywają się z naszymi doświadczeniami na blisko 150 projektach realizowanych w kraju i zagranicą.

Kategoria 3- średni czas wdrożenia ERP

Średni czas implementacji ERP oscyluje pomiędzy 18 a 20 miesiącami. Szczegóły na poniższym rysunku (dane zaprezentowano w miesiącach). W Polsce implementacja trwa nieco krócej. Z jednej strony związane jest to z faktem iż krajowe przedsiębiorstwa są mniejszymi organizacjami w stosunku do ich zachodnich konkurentów, jednak ze względu na wysokie wymogi funkcjonalne jest silna presja na wdrażanie rozwiązań skastomizowanych pod konkretne potrzeby. Wdrażanie standardu w Polsce w większości przypadków z góry skazane jest na porażkę. Wymogi kastomizacji związane są wysokimi wymaganiami zachodnich kooperantów. W zachodniej Europie i w USA obserwuje się przerzucanie kłopotliwych procesów na kooperantów.

Kategoria 4 – średni koszt wdrożenia

Średni koszt implementacji przedstawiono w poniższej tabeli.

Według naszych krajowych doświadczeń koszty wdrożenia są dużo niższe. Oczywiście raport nie ujmuje zakresu wdrożenia, ilości oddziałów, rolloutów, itp. W każdym bądź razie koszt wdrożenia SAP to kilka, a nie kilkanaście milionów i złotych, nie dolarów.

Kategoria 5 – poziom satysfakcji oraz korzyści po wdrożeniu


Poziom satysfakcji

Kategoria 6 – ryzyko biznesowe

Współczynnik ryzyka biznesowego. Wyniki analizy nie dają złudzeń. Ryzyko związane ze startem produktywnym wynoszące nawet 50% jest ryzykiem wysokim i wystarczającym aby wesprzeć się firmami doradczymi które ryzyko to są w stanie zminimalizować.

Przyglądając się wynikom analizy nie do końca można się zgodzić, że ryzyko startu produktywnego w przypadku pozostałych dostawców jest tak wysokie. Krajowe doświadczenia pokazują zupełnie coś odwrotnego. System z tzw. górnej półki (SAP, Oracle, Microsoft) dla osiągnięcia korzyści i zminimalizowania ryzyka wymagają profesjonalizmu w każdym działaniu. Silna integracja systemu, mnogość funkcjonalności, złożoność procesów wymuszają nieco inne podejście do zarządzania projektami. Mniejsze systemu oferują nieco mniej i o ile nie stanowią zagrożenia z tytułu niedostarczania wymaganych informacji na czas, ze statystycznego punktu widzenia wdrażają się łatwiej.

Business Global Consulting Polska Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie wyboru i wdrożenia systemów klasy ERP. Posiadamy doświadczenie z około 150 projektów realizowanych w kraju i zagranicą. Na naszej liście referencyjnej są zarówno przedsiębiorstwa z pierwszych stron gazet jak i niemedialni krajowi i zagraniczni liderzy branż. Tel. 601 730 631.

Pełny raport Panorama Consulting (youtube) udostępniono poniżej.

Janusz Pieklik

Zapraszamy także do zapoznania się z raportami:

– porównanie SAP i Oracle http://www.bgc.com.pl/blog/erp/?p=1293

– porównanie IFS i Microsoft Dynamics AX http://www.bgc.com.pl/blog/erp/?p=1421