Porównanie metod harmonogramowania produkcji w systemach ERP

Studia przypadków oraz referencje są dostępne dla niemal każdej branży produkcyjnej, a także dla zastosowań w przedsiębiorstwach usługowych i logistycznych. Część wymiernych korzyści z zastosowania systemów do zaawansowanego harmonogramowania produkcji klasy APS to:

  • Wzrost produktywności o 15-20% – lepsze wykorzystanie istniejących zasobów
  • Redukcja poziomu zapasów surowców o 40-50% – synchronizacja zakupów z osiągalnym harmonogramem
  • Redukcja czasu realizacji o 40-50% – zmniejszenie produkcji w toku zwalniającej przepływ produkcji
  • Poprawa terminowości dostaw o 50-90% – wzrost liczby dostaw realizowanych na czas

My w tym poście zajmiemy się tymi mniej rozwiniętymi systemami harmonogramowania zaimplementowanymi w oprogramowaniach klasy MRPII / ERP / ERPII.


Szczegóły już w maju.

SAP IFS Dynamics AX QAD
Minimalny przedział czasu
Harmonogramowanie w przód
Harmonogramowanie wstecz
Optymalizacja przezbrojeń
Tabelaryczna tablica planistyczna
Graficzna tablica planistyczna
Harmonogramowanie wstecz