„Ocena ryzyka wdrożenia”
„Risk assessment implementation”

Jakie są podstawowe ryzyka przy wdrożeniu systemu klasy ERP. Czy niska cena równa się dużemu ryzyku wdrożeniowemu.  Czy wdrożenie systemu z górnej półki oznacza minimalizację tego ryzyka. Jaki poziom ceny jest optymalny. Jak powinien być zdefiniowany zakres wdrożenia aby nie ucierpiał budżet i Go Live.Jak zapewnić wysoką jakość wdrożenia. Jak zagwarantować sobie udział dobrych konsultantów w projekcie, co niekoniecznie oznacza konsultantów z dużym doświadczeniem. Czy jeżeli zamawiający skupia się na cenie oznacza to akt desperacji, a wdrożenie u takiego klienta nic dobrego nie wróży.

W branży IT nie można uniknąć ryzyka, gdyż w chwili podejmowania decyzji nie dysponuje się pełną informacją i nie zawsze trafnie można przewidzieć rozwój dalszych wydarzeń. Ryzyko jest wkalkulowane w proces wdrożenia systemów klasy ERP. Nie można wykluczyć nieświadomych i świadomych zafałszowań w informacjach oraz ich interpretacjach. Decyzje zawsze mogą być obarczone błędem. Ryzyko jest obiektywnie istniejącą możliwością poniesienia straty, szkody czy niepowodzenia w wyniku realizacji zamierzonych celów. Mimo najlepszych planów i przygotowań nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Cel dostawcy ERP i klienta jest wspólny, interesy i ryzyka różne.

Spróbujmy ubrać ryzyko związane z wdrożeniem systemu klasy ERP w liczby.

Analiza ryzyka wdrożenia systemu klasy ERP
Przychód przedsiębiorstwa (roczny) 240 mln zł
Średni miesięczny przychód przedsiębiorstwa 20 mln zł
Zakładany okres zwrotu z inwestycji 5 lat
Oczekiwany zwrot z inwestycji w ERP (rocznie) 0,4 mln zł

Oceńmy ryzyko wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym w przypadku tańszego i droższego rozwiązania (przypadek wyboru tego samego oprogramowania).

Porównanie dwóch konkurencyjnych ofert na wdrożenie systemu klasy ERP

w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Oferta 1 Oferta 2
Całkowity koszt wdrożenia (sprzęt, licencje, usługi, maintenance) 1,5 mln zł 2 mln zł
Ryzyko źle określonego zakresu wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Podstawa ryzyka 1,5 mln zł 2 mln zł
Prawdopodobieństwo* 20% 9%
Ryzyko wyrażone w pieniądzach 0,3 mln zł 0,18 mln zł
Ryzyko niespełnienia oczekiwań biznesowych przez system
Podstawa ryzyka 1,5 mln zł 2 mln zł
Prawdopodobieństwo* 33% 8%
Ryzyko wyrażone w pieniądzach 0,495 mln zł 0,16 mln zł
Ryzyko przekroczenia budżetu o 35%
Podstawa ryzyka 0,525 mln zł 0,7 mln zł
Prawdopodobieństwo* 41% 9%
Ryzyko wyrażone w pieniądzach 0,22 mln zł 0,063 mln zł
Ryzyko opóźnienia startu produktywnego (Go Live)
Podstawa ryzyka 0,4 mln zł 0,4 mln zł
Prawdopodobieństwo* 51% 12%
Ryzyko wyrażone w pieniądzach 0,204 mln zł 0,048 mln zł
Wzrost kosztów wdrożenia 1,219 mln zł 0,451 mln zł
Całkowity koszt wdrożenia systemu ERP 2,719 mln zł 2,451 mln zł

Teraz powinniśmy przystąpić do analizy ryzyka dwóch różnych oprogramowań np. IMPULS BPSC i SAP, czy też CDN XL i Dynamics AX, ale o tym w następnym artykule.

* Prawdopodobieństwo liczone wg wzoru:

P = (Zi / Zall) * 100%

gdzie:

P – prawdopodobieństwo

Zi – zdarzenia w wybranej kategorii (np liczba przekroczonych budżetów wdrożeniowych)

Zall – liczebność grupy równa 100