Moduły i funkcjonalności IMPULS BPSC

Wykaz funkcjonalności oprogramowania IMPULS BPSC.

Moduł GM (Gospodarka Magazynowa):
– oferta dostawcy
– zamówienia zakupu
– transakcje magazynowe
– dokumenty magazynowe / dokumenty księgowe)
Moduł Dystrybucja:
– zamówienie klienta
– zamówienia internetowe
– cenniki
– oferta dla klienta
– faktury proforma
– faktury VAT
Moduł Transport
Moduł EDI
Moduł Elektroniczna Akceptacja Faktur
Magazyn Wysokiego Składowania
Moduł KP (Kadry Płace):
– struktura organizacyjne,
– kalendarze,
– dane osobowe,
– umowy cywilno-prawne (bezosobowy fundusz płac)
– przebieg zatrudnienia
– harmonogram pracy
– czas pracy i nieobecności
– karty pracy (z MRP)
– listy płac
– dowody księgowe
– obsługa Płatnika ZUS
– PITy
– przelewy bankowe – home banking
– współpraca z RCP
Moduł Finanse Księgowość Koszty:
– księgi rachunkowe
– obsługa rozrachunków
– operacje bankowe
– obsługa kas
– faktury sprzedaży
– faktury zakupu
– dokumenty magazynowe
– środki trwałe
– sprawozdania i raporty
– płace
– rozliczenie kosztów
– home banking
Moduł Środki Trwałe
Moduł Budżetowanie
Moduł Intrastat
Moduł MRP – Zarządzanie Produkcją:
– struktury wyrobów
– marszruty standardowe
– kalkulacje
– koszty planowane
– rezerwacje komponentów
– raport MRP
– zlecenia produkcyjne
– harmonogram zleceń produkcyjnych
– karty pracy
– kalendarz warsztatowy
– dokumenty magazynowe (PW, RW)
Moduł Zarządzanie Produkcją procesową
Moduł Kody Kreskowe
Moduł Gospodarka Narzędziowa
Odzież Robocza i Wyposażenie pracownika
System Wagowy
Kontrola Jakości – Laboratorium
Moduł CRM – Relacje z Klientami:
– informacja o kliencie
– segmentacja
– badania marketingowe
– Oferty zapytania
– obsługa serwisowa
– baza wiedzy
– kampanie marketingowe
– ocena działań
– zarządzanie cyklami sprzedaży
– procedury oceny pracy personelu
– analizy potrzeb
– integracja z systemami FK
Moduł SWD (System Wspomagania Decyzji)
Moduł Zarządzanie Obiegiem Dokumentów