Mierzalne korzyści z wdrożenia ERP

Czy umiesz wymienić kilka korzyści jakie można odnieść z dobrze wdrożonego systemu klasy ERP. Pomożemy Ci je zdefiniować. Posłużymy się dwoma przykładami, zagranicznym i krajowym. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w pięciu wiodących firmach USA orientacyjne wskaźniki korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP można określić jako:  .. czytaj dalej ..

– spadek kosztów projektowania wyrobów ok. 15 – 30%

– skrócenie cyklu produkcyjnego ok. 30 – 60%

– wzrost wydajności ok. 40 – 60%

– podniesienie jakości produkcji ok. 20 – 50%

– spadek zapasów produkcji w toku ok. 30 – 60%

– spadek kosztów osobowych ok. 5 – 20%

Pamiętajmy jednak, że statystyki mówią iż zdecydowana większość wdrożeń ERP jest nieudana tzn. ma przekroczony czas, budżet lub posiada grube braki funkcjonalne.

Business Global Consulting Polska specjalizuje się w doradztwie w wyborze i wdrożeniu systemów informatycznych klasy ERP.
Przedsiębiorstwo Profim Sp. z o.o. z projeku wdrożeniowego ERP który wspieraliśmy odniosła następujące mierzalne korzyści biznesowe:
• 100% zwrotu inwestycji w ciągu dwóch lat od wdrożenia;
• 100% znajomości rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów;
• 20% zmniejszenia zapasów z uwzględnieniem produkcji w toku;
• 10% zwiększenia obrotu towarowego;
• 10% zwiększenia wydajności pracy;
• redukcja czasu realizacji transakcji;
• zwiększenia konkurencyjności;
• poprawa zarządzania relacjami z klientami.

Zapraszamy do współpracy tel. 601 730 631.