Lean Logistics, Teoria Ograniczeń i najnowsze światowe trendy zarzadzania projektami (konferencja – zakończona)

W dniu 27 września w hotelu Marriott odbyła się bezpłatna konferencja organizowana przez Puls Biznesu i Microsoft Polska. W zaplanowanym na 40 minut wystąpieniu p. Janusz Pieklik opowiedział o najnowszych światowych trendach w zarządzaniu projektami, o metodykach PMI PMBOK, PRINCE2, Agile, SCRUM, Lean Project Management, Kanban, zarządzaniu projektami w oparciu o Metodę Łańcuch Krytycznego (Teoria Ograniczeń Ely Goldratt’a).Zagłębiliśmy się w tajniki transformacji przykładowego przykładzie centrum dystrybucyjnego.(Materiały z konferencji na youtube)

W celu eliminacji wąskiego gardła i usprawniliśmy przykładowy strumieni logistycznych i na konkretnym przykładzie pokazaliśmy jak zdefiniować projekt ERP / WMS  ukierunkowany na osiąganie konkretnych, mierzalnych celów biznesowych. Te cele przełożyliśmy na funkcjonalności oprogramowania. Po raz pierwszy w Polsce zademonstrowaliśmy jak łączyć najskuteczniejsze na świecie metody zarządzania w logistyce i dystrybucji, a mianowicie Lean Logistics i Teorię Ograniczeń Ely Goldratta. Nie informatyka dla informatyki oderwana od biznesu ale biznes który pędzi niczym rakieta napędzana paliwem zwanym ERP zoptymalizowanym pod kontem lean i Teorii Ograniczeń.
Na koniec pokazaliśmy Top 10 najczęściej popełnianych błędów projektowych.

Historyczny już program wystąpienia:

  1. Projekty ERP w sieciach dystrybucyjnych i Retail – uwagi praktyczne
  2. Top 10 najczęściej popełnianych błędów
  3. Miejsce lean logistics w systemie ERPII

Szczegóły na stronach Pulsu Biznesu w zakładce konferencje lub kliknij tutaj.