Harmonogramowanie – Wrocław 2013 – zakończone

schedulingSAP APOdrum buffer ropeheijunka Co mają wspólnego, a czym się różnią metody planowania i harmonogramowania łańcucha dostaw takie jak „Bufor-Werbel-Lina” (Teoria Ograniczeń), „Heijunka” (lean manufacturing), MRP / APS – ERP. O tym wszystkim mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy warsztatów z cyklu „Warsztaty Liderów Produkcji które odbyły się we Wrocławiu w hotelu Vega. W trakcie kilku godzin mieliśmy okazję omówić różnicę w konkretnych implementacjach ERP / APS takich jak SAP APO, IFS APB, QAD EA, Quantum APS / MES, Asprova, APS Preactor.   Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w konferencji informujemy, że możesz zakupić materiały w cenie 100 pln + VAT. Harmonogramowanie 141 slajdów, Obeya 60 slajdów. Zobacz przykładowe materiały.

W trakcie warsztatów zaprezentowano także japońską metodę zarządzania projektami Obeya opracowaną w zakładach produkcyjnych Toyoty w latach 90 ub. w. Organizatorem warsztatów był magazyn Logistyka Produkcji.

SAP APO Make to OrderCapacity Resource PlanningDrum_buffer_ropeValue Stream Mappingheijunkaobeyaobeya2 obeyaAsprova