Harmonogramowanie produkcji – szokujące wyniki audytu

Planowanie i harmonogramowanie produkcji z wykorzystaniem systemów klasy ERP/MRPII stwarza wiele szans dla przedsiębiorstwa. Poniżej zaprezentowano wyniki audytu 20 przedsiębiorstw produkcyjnych o obrotach powyżej 100.000 PLN, liczba gniazd produkcyjnych powyżej 100, liczba operatorów powyżej 300 w obszarze produkcji dyskretnej. Analizę wykonano w przedsiębiorstwach krajowych. Wyniki analizy są przynajmniej szokujące.

1. Tylko 1% używa planowania produkcji w oparciu o MPS (Plan Główny).

2. Tylko 5%  przedsiębiorstw używa harmonogramowania szczegółowego MRP.

3. 100% przedsiębiorstw deklaruje problemy z danymi na temat BOM i marszrut.

4. 100% badanych podmiotów określa wynik pracy algorytmu MRP jako niewystarczajacy.

5. 47% badanych określa iż wybrany produkt klasy ERP wymaga wsparcia innymi produktami do zaawansowanego harmonogramowania lub wdrożenia innego (brak deklaracji jakiego) systemu ERP.

6. 100% badanych sygnalizuje problemy zgodności stanów magazynowych fizycznych z widniejącymi w systemie ERP.

7. 87% badanych twierdzi iż dane planistyczne dotyczące zakupów zawierają zbyt duże bufory czasowe co źle przekłada się na optymalność dat realizacji.

8. 97% badanych którzy używają MRP stosuje  harmonogramowania wstecz i godzi się na daty w przeszłości.

9. 65% badanych sygnalizuje problemy z zasilaniem on-line (lub w wystarczającym czasie) systemu ERP na temat postępu realizacji zleceń produkcyjnych.

10. 63% noe rejestruje postojów w systemie ERP.