Green Value Stream Mapping (GVS) – pierwszy raz w Polsce !!!

Już 27/28 listopada w Warszawie odbędzie się po raz pierwszy w kraju szkolenie z mapowania strumienia wartości z uwzględnieniem eliminacji marnotrawstwa związanego ze zużyciem energii, wody, materiałów, śmieci / odpadów, transportu, emisji CO2, biodegradacji czyli Green Value Steram. Wszystko na konkretnych przykładach. Postaramy się także przekazać wiedzę na temat 15 najczęściej popełnianych błędów w trakcie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku lean. Szczegóły na stronie http://www.szkolenia-bdo.pl