e-Kanban (elektroniczny kanban – podstawy)

Elektronicznych Kanban (czasem określane jako e-Kanban) to system sygnalizacji, który wykorzystuje połączenie technologii informatycznych do uruchomienia przepływu materiałów w produkcji lub w zakładzie produkcyjnym. Elektronicznych Kanban różni się od tradycyjnego Kanban’u, tym że korzysta z technologii w celu zastąpienia tradycyjnych elementów, takich jak papierowe karty Kanban karty z kodami kreskowymi.

Oto kilka przykładów, gdzie elektroniczny system Kanban jest zaletą:

  • Obsługa tysięcy numerów części i kart Kanban
  • Standaryzacji procesów Kanban
  • Zarządzanie zagubieniem kart Kanban w produkcji lub podaży
  • Przejrzystości otwartych zamówień (Kanban),
  • Instalacji pętli Kanban pomimo znacznej odległości
  • Zmieniające się wymagania klientów
  • Informacja w czasie rzeczywistym o możliwych problemach z dostawami
  • Analiza danych historycznych w celu poprawy systemu
  • Ciągłe doskonalenie systemu Kanban w celu zmaksymalizowania oszczędności finansowych
  • Optymalizację istniejących zasobów