Harmonogram szkoleń – otwartych
Lp Nazwa szkolenia Kod Koszt szkolenia zł Termin Czas trwania Dostępność
1 Prawne i biznesowe aspekty umów ERP ERP-3-open 1500 + VAT II kwartał 2015

IV kwartał 2015

1 dzień www.szkolenia-bdo.pl
Szkolenia zamknięte
1 Prawne i biznesowe aspekty umów ERP ERP-3-closed phone phone phone phone

Miejsce szkoleń:

– otwarte – BDO Polska, Warszawa ul. Postępu 12

– zamknięte – dowolne miejsce w kraju lub zagranicą

Rezerwacja na stronie www.bdo.pl. Liczba miejsc na szkoleniach otwartych ograniczona.

zakres_wdrozeniatoc_2pmObraz 028Wybór ERPERP Training

Szkolenie: Prawne i biznesowe aspekty umów wdrożeniowych ERP – druga edycja

1 Rodzaj szkolenia Otwarte
2 Czas trwania szkolenia 1 lub 2 dni 1 dzień * 8 * 45 minLub2 dni *8 * 45 min
3 Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zagrożeniami biznesowymi i prawnymi związane z wdrożeniem i eksploatacją oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP  oraz sposobami ich unikania
4 Plan szkolenia
4.1 Dzień pierwszy
 1. Co to jest ERP
 2. Statystyki z wdrożeń ERP:
  1. Zadowolenie z wdrożeń (zarząd / kierownik / pracownik)
  2. Koszt wdrożenia
  3. Czas wdrożenia
  4. Ryzyko
  5. Pozyskane Know How
  6. Projekty przerwane / zatrzymane
  7. Migracja z jednego ERP na drugiego
 3. Specyfika projektów ERP cz.1:
  1. Czym różnią się od innych projektów
  2. Co przysparza największe trudności
  3. Typowe konflikty na projekcie
  4. Top 20 błędów projektowych
  5. Top 20 najlepszych praktyk biznesowych
 4. Potrzeby biznesowe:
  1. Administracja publiczna
  2. Dystrybucja
  3. Produkcja:
   1. dyskretna
   2. procesowa
  4. Retail
  5. Telekomunikacja
  6. Usługi
  7. Branże energo i zasobochłonne
  8. Inne.
 5. Biznesowe cele wdrożenia:
  1. Jak zdefiniować cele wdrożenia
  2. Jak pomierzyć cele biznesowe
  3. Przykłady definicji celów w obszarach:
   1. Finanse i kontroling
   2. Kadry i Płace
   3. Logistyka
   4. Zakupy i zaopatrzenie
   5. Gospodarka magazynowa
   6. Produkcja
   7. Gospodarka remontowa
   8. Zarządzanie projektami
   9. Sprzedaż i dystrybucja
   10. SCM – łańcuch dostaw
   11. Lean manufacturing / logistics
 6. Jak określić zakres wdrożenia ERP:
  1. Aspekty biznesowe
  2. Aspekty prawne
 7. Jak określić termin wdrożenia
 8. Przegląd metodyk zarządzania projektami:
  1. PMI
  2. Prince2
  3. Agile – SCRUM
  4. Lean Project Management
  5. Łańcuch Krytyczny – Ely Goldratt
 9. Przegląd metodyk wdrożeniowych największych dostawców ERP:
  1. SAP – ASAP
  2. Oracle – AIM
  3. IFS – AIM
  4. Microsoft Business Solitions -SureSteps
 10. Pułapki  metodyk wdrożeniowych
  1. Prawne aspekty metodyk
  2. Biznesowe aspekty metodyk
 11. Specyfika projektów ERP – cz. 2:
  1. Trendy:
   1. rozwiązania mobilne
   2. outsourcing
   3. iCloud (przetwarzanie w chmurze)
   4. In-memory (platformy analityczne przetwarzające w RAM’ie)
   5. rozwiązania prekonfogurowane
  2. Wymagania technologiczne – dostępność, skalowalność, niezawodność, wydajność
  3.  Zarządzanie projektem informatycznymi
 12. Wdrożenie ERP, a prawa autorskie:
  1. Utwór, pole eksploatacji
  2. Licencje
  3. Modyfikacje programistyczne
  4. Patenty
  5. Usługi,
  6. materiały szkoleniowe, instrukcje stanowiskowe, instrukcje pracy, scenariusze testowe itp.
 13. Czego najczęściej dotyczy porozumienie umowne na wdrożenie ERP – pułapki zbioru umów
  1. Umowa licencyjna
  2. Umowa serwisowa – maintenance
  3. Umowa serwisowa – modyfikacje
  4. Umowa wsparcia aplikacyjnego
  5. Umowa wdrożeniowa
  6. Umowa rollout
  7. Umowa upgrade
  8. Umowa SaaS (software as a service)
 14. Umowy na usługi dodatkowe
Dzień drugi
 1. Rodzaje umów licencyjnych
 2. Prawne aspekty Cloud Computing
 3. Parametry umów maintenance’owych
  1. Od kiedy startuje maintenance
  2. SLA
  3. Koszty dzisiaj i jutro
  4. Dostęp do danych
  5. Ochrona danych osobowych
  6. Prawo do zmiany opłat
  7. Audyty licencyjne
 4. Odpowiedzialność za działania podwykonawców i freelancer’ów
 5. Gwarancje:
  1. Praktyki branżowe
  2. Modyfikowanie konfiguracji / parametryzacji w okresie obowiązywania:
   1. gwarancji
   2. umowy maintenance’owej
 6. Wdrożenia w korporacjach międzynarodowych:
  1. Różnice kulturowe
  2. Lokalizacja
  3. Pilot
  4. Rollouty
 7. Nabycie praw autorskich w grupie kapitałowej
 8. Projekty wysokiego ryzyka
 9. Czego nie powiedzą Ci sprzedawcy ERP
 10. Negocjacje umów:
  1. Sztuczki negocjatorów – manipulacje
  2. Referencje
  3. CV
  4. Braki funkcjonalne
  5. Kary umowne
  6. Ograniczanie odpowiedzialności
  7. Czego nie warto „ostro” negocjować
 11. Fuzje w trakcie projektu
 12. Istotne elementy umowy z punktu widzenia wymagań prawnych i biznesowych
  1. Definicje
  2. Cel
  3. Zakres
  4. Produkty odbioru
  5. Etapy
  6. Koncepcja wdrożenia
  7. Odpowiedzialność za dane
  8. Testy
  9. Komunikacja na projekcje – odbiory
  10. Rozwiązania i odstąpienia od umowy
  11. Realizacja wdrożenia IT a odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
 13. Najczęstsze błędy w umowach
 14. Rozwój wdrożonego oprogramowania – sposoby zabezpieczania interesów Zamawiającego
 15. Jak w praktyce odstąpić / rozwiązać umowę
 16. Zmiana oprogramowania:
  1. Aspekty biznesowe
  2. Aspekty prawne
 17. Nieudane wdrożenia – studium przypadków
 18. Ile kosztuje wdrożenie i utrzymanie oprogramowania
 19. Stawki konsultantów ERP
 20. Budżet się zmieni:
  1. Spór o zadania w zakresie i poza nim
  2. Negocjacje dodatkowego budżetu przez Wykonawcę
  3. „zejście” (rozwiązanie umowy lub zaniechanie świadczenia usług) wykonawcy z projektu
 21. Odbiór produktów umowy:
  1. Koncepcja wdrożenia
  2. Pozostałe produkty / usługi
 22. Renegocjacje warunków umowy
 23. Pytania i odpowiedzi
5 Język szkolenia Polski
6 Materiały szkoleniowe TAK Materiały w formie elektronicznej w języku polskim.
7
8 Maksymalna wielkość grupy 8-12 osób Możliwa forma szkolenia w formie seminarium dla większej ilości osób
9 Do kogo adresowane Osoby odpowiedzialne za wybór i wdrożenie ERP, Dyrektorzy, Szefowie działów IT, Kierownicy Projektu
10 Korzyści dla firm Zabezpieczony interes firmy na wypadek nieudanego wdrożenia